BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Panme Đo Trong

Panme Đo Trong

Có 17 sản phẩm
Panme đo trong cơ khí Mitutoyo 145-185 (5-30mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 145-185-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,691,150 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo trong cơ khí Mitutoyo 145-186 (25-50mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 145-186-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,060,750 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo trong cơ khí Mitutoyo 145-187 (50-75mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 145-187-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,696,000 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo trong cơ khí Mitutoyo 145-188 (75-100mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 145-188-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,562,250 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo trong cơ khí Mitutoyo 145-189 (100-125mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 145-189-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,943,400 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo trong cơ khí Mitutoyo 145-190 (125-150mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 145-190-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,532,450 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo trong cơ khí Mitutoyo 145-191 (150-175mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 145-191-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,994,450 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo trong cơ khí Mitutoyo 145-192 (175-200mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 145-192-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,491,100 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo trong dạng nối ống Mitutoyo 137-201 (50-150mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 137-201-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,240,700 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo trong dạng nối ống Mitutoyo 137-202 (50-300mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 137-202-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,841,300 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo trong dạng nối ống Mitutoyo 137-203 (50-500mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 137-203-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,511,200 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo trong dạng nối ống Mitutoyo 137-204 (50-1000mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 137-204-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,989,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo trong dạng nối ống Mitutoyo 137-205 (50-1500mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 137-205-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,329,400 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo trong điện tử Mitutoyo 345-250-30 (5-30mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 345-250-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,611,450 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo trong điện tử Mitutoyo 345-251-30 (25-50mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 345-251-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 8,108,100 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo trong điện tử Mitutoyo 345-350-30 (5-30mm/0.2-1.2inch x0.001mm)

Mã sản phẩm: 345-350-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 8,454,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo trong điện tử Mitutoyo 345-351-30 (25-50mm/1-2inch x0.001mm)

Mã sản phẩm: 345-351-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 9,009,000 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon