Loading...

Panme Đo Trong

Panme đo trong là dụng cụ chuyên dùng để đo kích thước, đường kính trong các lỗ, khe, rãnh của vật, chi tiết. Thước đo panme thực hiện nhiều dải đo khác nhau từ 0-25 mm, 0-50 mm… hay 0-1000 mm mang lại nhu cầu đo lường tối đa. Được sử dụng rất nhiều trong ngành cơ khí sản xuất, nhựa, gỗ, nhôm, kính…

17 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 2,720,045 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,720,045 đ
Giá: 3,103,324 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,103,324 đ
Giá: 3,746,244 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,746,244 đ
Giá: 4,624,076 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 4,624,076 đ
Giá: 5,019,719 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 5,019,719 đ
Giá: 5,600,820 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 5,600,820 đ
Giá: 6,070,645 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 6,070,645 đ
Giá: 6,589,927 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 6,589,927 đ
Giá: 2,262,583 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,262,583 đ
Giá: 2,880,775 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,880,775 đ
Giá: 3,560,786 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,560,786 đ
Giá: 5,056,811 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 5,056,811 đ
Giá: 6,429,197 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 6,429,197 đ
Giá: 7,715,036 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 7,715,036 đ
Giá: 8,221,954 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 8,221,954 đ
Giá: 8,568,141 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 8,568,141 đ
Giá: 9,136,878 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 9,136,878 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn