MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Van Tiết Lưu

∅D
Size Ren (R)
Chiều Dài (M2)
Size Ren (∅D)
Kích Thước (E)
Kích Thước (N)
Kích Thước (M1)
Kích Thước (M2)
Chiều Dài (L/MAX)
Chiều Dài (L/MIN)
∅J
Kích Thươc (E)
∅P
Kích Thước (F)
Kích Thước (G)
Kích Thước (K)
Kích Thước (L)
Kích Thước (M)
Kích Thước (X)
Kích Thước (Y)
∅d
Kích Thước (J)
Chiều Dài (M1)
Chiều Dài (N)
∅C
Chiều Dài (L2/MIN)
H(Hex)
Size Ren (T)
Chiều Dài (B)
Chiều Dài (E1)
Chiều Dài (E2)
Chiều Dài (L2/MAX)
Kích Thước (l)
Áp Suất Làm Việc
H2(Hex)
Áp Suất Âm
Size Ren (T2)
Nhiệt Độ Giới Hạn
Size Ren (T1)
H1(Hex)
Kích Thước (A)
Chiều Dài (A)
Kích Thước (C)
Kích Thước (H)
Khối Lượng
Kích Thước (B)
Số Lượng/hộp
Chiều Dài (L1)
Tên Sản Phẩm
Size Ren
Xuất Xứ
Phân Loại
Thương Hiệu

Van Tiết Lưu

VAN TIẾT LƯU

Ứng dụng
- Van được sử dụng để điều khiển tốc độ vận hành của thiết bị
- Sử dụng để điều khiển chuyển động của máy như xilanh, tay kẹp khí...
Đặc tính
- Cho phép điều chỉnh tỷ lệ dòng khí tối ưu để điều khiển xilanh trong các thiết bị chuyển động nhịp nhàn.
- Thân van nhỏ, nhẹ cho phép sử dụng trong không gian hạn chế
- Dòng khí một chiều thuận lợi cho các phương pháp điều khiển dòng khí nạp hoặc xả