BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Sử Dụng Cho

Bước Ren

Vít Dù Đuôi Cá

Vít Dù Đuôi Cá

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x13mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442013X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 507 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x16mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442016X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 663 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x19mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442019X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 715 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x25mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442025X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 770 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x32mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442032X00
Đặt hàng tối thiểu: 200 Con / Chẵn 200 Con
Giá online: 936 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x38mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442038X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 938 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x50mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442050X00
Đặt hàng tối thiểu: 200 Con / Chẵn 200 Con
Giá online: 996 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x13mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442013A1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 201,713 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x16mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442016A1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 219,038 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x19mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442019A1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 236,363 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x25mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442025A1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 283,388 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x30mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442030A1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 320,513 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x40mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442040A1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 392,288 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (495-500 Con) 4.2x50mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442050A500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 258,638 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (480-500 Con) 4.2x60mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442060A500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 300,713 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
support_icon