BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Sử Dụng Cho

Bước Ren

Vít Dù Đuôi Cá

Vít Dù Đuôi Cá

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x13mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x13mm (#8-18TPI)

MPN: V0442013A1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 184,388
5+ 141,978
20+ 132,759
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x13mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x13mm (#8-18TPI)

MPN: V0442013X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 507
1500+ 390
6000+ 365
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x16mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x16mm (#8-18TPI)

MPN: V0442016A1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 201,713
4+ 155,319
10+ 145,233
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 40 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x16mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x16mm (#8-18TPI)

MPN: V0442016X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 572
1500+ 440
5500+ 412
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x19mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x19mm (#8-18TPI)

MPN: V0442019A1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 219,038
4+ 168,659
10+ 157,707
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 12 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x19mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x19mm (#8-18TPI)

MPN: V0442019X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 619
1500+ 477
5000+ 446
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x25mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x25mm (#8-18TPI)

MPN: V0442025A1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 263,588
3+ 202,962
10+ 189,783
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 7 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x25mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x25mm (#8-18TPI)

MPN: V0442025X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 666
1500+ 512
4500+ 479
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x30mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x30mm (#8-18TPI)

MPN: V0442030A1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 303,188
3+ 233,454
10+ 218,295
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 9 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x32mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x32mm (#8-18TPI)

MPN: V0442032X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 936
1000+ 721
3000+ 674
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 280 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x38mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x38mm (#8-18TPI)

MPN: V0442038X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 810
1000+ 623
4000+ 583
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x40mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x40mm (#8-18TPI)

MPN: V0442040A1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 367,538
3+ 283,004
10+ 264,627
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (495-500 Con) 4.2x50mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (495-500 Con) 4.2x50mm (#8-18TPI)

MPN: V0442050A500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 246,263
4+ 189,622
10+ 177,309
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x50mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Inox 410 M4.2x50mm (#8-18TPI)

MPN: V0442050X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 859
1000+ 662
3500+ 619
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (480-500 Con) 4.2x60mm (#8-18TPI)

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (480-500 Con) 4.2x60mm (#8-18TPI)

MPN: V0442060A500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 285,863
3+ 220,114
10+ 205,821
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày