BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Điện Áp

Lưu Lượng Khí

Loại Sản Phẩm

Quạt Công Nghiệp

Quạt Công Nghiệp

Có 25 sản phẩm
Quạt Thông Gió Vuông Gắn Tường 0.55KW IFAN-106CSA

Mã sản phẩm: IFAN-106CSA
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 8,157,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Quạt Thông Gió Vuông Gắn Tường 0.75KW IFAN-122CSA

Mã sản phẩm: IFAN-122CSA
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 8,553,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Quạt Thông Gió Vuông Gắn Tường 1.1KW IFAN-138CSA

Mã sản phẩm: IFAN-138CSA
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 8,949,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Quạt Thông Gió Vuông Gián Tiếp 0.45KW DF-90

Mã sản phẩm: SOF-DF-090
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,469,750 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Quạt Thông Gió Vuông Gián Tiếp 0.55KW DF-106

Mã sản phẩm: SOF-DF-106
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,802,225 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Quạt Thông Gió Vuông Gián Tiếp 0.75KW DF-122

Mã sản phẩm: SOF-DF-122
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,156,150 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Quạt Thông Gió Vuông Gián Tiếp 1.1KW DF-138

Mã sản phẩm: SOF-DF-138
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,499,350 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Qụat Thông Gió Vuông 60 Cm 0.37KW

Mã sản phẩm: NOB-QVN-60
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,314,025 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Qụat Thông Gió Vuông 70 Cm 0.55KW

Mã sản phẩm: NOB-QVN-70
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,641,350 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Qụat Thông Gió Vuông 80 Cm 0.75KW

Mã sản phẩm: NOB-QVN-80
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,241,950 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Qụat Thông Gió Vuông 90 Cm 1.1KW

Mã sản phẩm: NOB-QVN-90
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,882,875 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Quạt đứng công nghiệp IFAN NS-50 PLUS

Mã sản phẩm: IFAN-NS-50-PLUS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,009,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Quạt treo công nghiệp IFAN NB-50 PLUS

Mã sản phẩm: IFAN-NB-50-PLUS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,877,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Quạt đứng công nghiệp Deton DHF 500T

Mã sản phẩm: DET-DHF-500T
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,627,625 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Quạt treo công nghiệp Deton DHW 500T

Mã sản phẩm: DET-DHW-500T
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,348,775 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Quạt đứng công nghiệp Soffnet FS-50

Mã sản phẩm: SOF-FS-50
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,027,025 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Quạt treo công nghiệp Soffnet FB-50

Mã sản phẩm: SOF-FB-50
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,780,350 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Quạt Thông Gió Vuông Gắn Tường 0.37KW IFAN-90CSA

Mã sản phẩm: IFAN-90CSA
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,761,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Quạt Dùng Pin Makita 12V CF100DZ

Mã sản phẩm: CF100DZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Quạt Dùng Pin Makita 12V CF101DZ

Mã sản phẩm: CF101DZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon