BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Điện Áp

Lưu Lượng Khí

Loại Sản Phẩm

Quạt

Quạt

Quạt Dùng Điện Và Pin Makita 40V CF001GZ

Mã sản phẩm: CF001GZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,964,390 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Quạt Dùng Pin Makita 12V CF100DZ

Mã sản phẩm: CF100DZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,422,850 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Quạt Dùng Pin Makita 12V CF101DZ

Mã sản phẩm: CF101DZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,923,350 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Quạt Dùng Pin Makita 18V DCF102Z

Mã sản phẩm: DCF102Z
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,981,980 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Quạt Dùng Pin Và Điện Makita 18V DCF201Z

Mã sản phẩm: DCF201Z
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,202,200 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Quạt Dùng Pin Và Điện Makita 18V DCF203Z

Mã sản phẩm: DCF203Z
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,624,050 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Quạt Dùng Pin Makita 18V DCF300Z

Mã sản phẩm: DCF300Z
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,964,390 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.