BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Điện Áp

Tên Sản Phẩm

Thương Hiệu

Lưu Lượng Khí

Thời Gian Sử Dụng Liên Tục (Vừa)

Quạt Dùng Điện Và Pin Makita 40V CF001GZ

Quạt Dùng Điện Và Pin Makita 40V CF001GZ

MPN: CF001GZ
Danh mục: Quạt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,850,100
2+ 2,707,595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Quạt Dùng Pin Makita 12V CF100DZ

Quạt Dùng Pin Makita 12V CF100DZ

MPN: CF100DZ
Danh mục: Quạt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,368,400
2+ 1,299,980
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Quạt Dùng Pin Makita 12V CF101DZ

Quạt Dùng Pin Makita 12V CF101DZ

MPN: CF101DZ
Danh mục: Quạt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,849,100
2+ 1,756,645
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Quạt Dùng Pin Makita 18V DCF102Z

Quạt Dùng Pin Makita 18V DCF102Z

MPN: DCF102Z
Danh mục: Quạt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,906,300
2+ 1,810,985
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Quạt Dùng Pin Và Điện Makita 18V DCF201Z

Quạt Dùng Pin Và Điện Makita 18V DCF201Z

MPN: DCF201Z
Danh mục: Quạt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,117,500
2+ 2,011,625
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Quạt Dùng Pin Và Điện Makita 18V DCF203Z

Quạt Dùng Pin Và Điện Makita 18V DCF203Z

MPN: DCF203Z
Danh mục: Quạt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,523,400
2+ 2,397,230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Quạt Dùng Pin Makita 18V DCF300Z

Quạt Dùng Pin Makita 18V DCF300Z

MPN: DCF300Z
Danh mục: Quạt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,850,100
2+ 2,707,595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày