Loading...

Càng Bánh Xe

Càng bánh xe là bộ phận kết nối bánh xe với mặt sàn xe. Càng bánh xe có 2 loại: Càng bánh xe cố định (Rigid caster) và càng bánh xe xoay (Swivel caster). Bộ phận này thường được làm bằng thép cứng, không gỉ. Hai loại bánh xe đẩy càng cố định và càng xoay chỉ khác nhau ở thiết kế kiểu càng bánh xe. Đối với càng bánh xe cố định, chúng có thiết kế đơn giản, di chuyển tiến lùi cơ bản. Còn loại càng bánh xe xoay có thiết kế trục xoay 360º. Loại bánh xe này không chỉ có khả năng di chuyển tiến lùi cơ bản mà chúng còn dễ dàng rẽ trái, rẽ phải, quay đầu.

106 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn