BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Size Ren

Size Ren

Bước Ren

Bước Ren

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Chiều Cao

Chiều Cao

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Hình Dạng

Kích Thước Miệng

Kích Thước Miệng

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Đường Kính Lỗ Trục

Đường Kính Lỗ Trục

Kích Thước Bầu

Kích Thước Bầu

Bề Rộng Mắt

Bề Rộng Mắt

Tiêu Chuẩn

Ma Ní Bầu Inox 304 M6

Ma Ní Bầu Inox 304 M6

MPN: 0203BM060H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 27,720
10+ 22,730
100+ 21,344
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M8

Ma Ní Bầu Inox 304 M8

MPN: 0203BM080H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 41,448
10+ 33,987
100+ 31,915
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M10

Ma Ní Bầu Inox 304 M10

MPN: 0203BM100H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 62,304
10+ 51,089
50+ 47,974
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M12

Ma Ní Bầu Inox 304 M12

MPN: 0203BM120H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 83,952
6+ 68,841
50+ 64,643
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M14

Ma Ní Bầu Inox 304 M14

MPN: 0203BM140H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 134,112
6+ 109,972
20+ 103,266
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M16

Ma Ní Bầu Inox 304 M16

MPN: 0203BM160H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 181,368
2+ 148,722
20+ 139,653
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M18

Ma Ní Bầu Inox 304 M18

MPN: 0203BM180H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 373,560
2+ 306,319
10+ 287,641
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ma Ní Chữ U Inox 304 M5

Ma Ní Chữ U Inox 304 M5

MPN: 0203UM050H0
Danh mục: Ma Ní Chữ U
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 18,480
10+ 15,154
100+ 14,230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ma Ní Chữ U Inox 304 M6

Ma Ní Chữ U Inox 304 M6

MPN: 0203UM060H0
Danh mục: Ma Ní Chữ U
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 20,328
10+ 16,669
100+ 15,653
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ma Ní Chữ U Inox 304 M8

Ma Ní Chữ U Inox 304 M8

MPN: 0203UM080H0
Danh mục: Ma Ní Chữ U
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 30,888
10+ 25,328
100+ 23,784
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ma Ní Chữ U Inox 304 M10

Ma Ní Chữ U Inox 304 M10

MPN: 0203UM100H0
Danh mục: Ma Ní Chữ U
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 46,728
10+ 38,317
50+ 35,981
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ma Ní Chữ U Inox 304 M12

Ma Ní Chữ U Inox 304 M12

MPN: 0203UM120H0
Danh mục: Ma Ní Chữ U
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 70,224
6+ 57,584
50+ 54,072
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ma Ní Chữ U Inox 304 M14

Ma Ní Chữ U Inox 304 M14

MPN: 0203UM140H0
Danh mục: Ma Ní Chữ U
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 100,914
6+ 82,750
20+ 77,704
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ma Ní Chữ U Inox 304 M16

Ma Ní Chữ U Inox 304 M16

MPN: 0203UM160H0
Danh mục: Ma Ní Chữ U
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 147,620
2+ 121,049
20+ 113,667
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ma Ní Chữ U Inox 304 M18

Ma Ní Chữ U Inox 304 M18

MPN: 0203UM180H0
Danh mục: Ma Ní Chữ U
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 331,540
2+ 271,863
20+ 255,286
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ma Ní Chữ U Inox 304 M20

Ma Ní Chữ U Inox 304 M20

MPN: 0203UM200H0
Danh mục: Ma Ní Chữ U
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 389,620
2+ 319,489
20+ 300,007
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Inox 304 M6

Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Inox 304 M6

MPN: B23M0601TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 13,068
60+ 10,716
250+ 10,062
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 con
Đặt hàng chẵn: 20 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Thép Mạ Kẽm M8

Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Thép Mạ Kẽm M8

MPN: B23M0801TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 14,260
60+ 11,694
200+ 10,981
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 con
Đặt hàng chẵn: 20 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Inox 304 M8

Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Inox 304 M8

MPN: B23M0801TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 23,958
30+ 19,646
150+ 18,448
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Thép Mạ Kẽm M10

Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Thép Mạ Kẽm M10

MPN: B23M1001TA2
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 19,549
40+ 16,030
150+ 15,053
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày