BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Size Ren

Size Ren

Bước Ren

Bước Ren

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Chiều Cao

Chiều Cao

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Hình Dạng

Kích Thước Miệng

Kích Thước Miệng

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Đường Kính Lỗ Trục

Đường Kính Lỗ Trục

Kích Thước Bầu

Kích Thước Bầu

Bề Rộng Mắt

Bề Rộng Mắt

Tiêu Chuẩn

Ma Ní Bầu Inox 304 M6

Mã sản phẩm: 0203BM060H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 28,875 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Ma Ní Bầu Inox 304 M8

Mã sản phẩm: 0203BM080H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 43,175 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ma Ní Bầu Inox 304 M10

Mã sản phẩm: 0203BM100H0
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 64,900 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Ma Ní Bầu Inox 304 M12

Mã sản phẩm: 0203BM120H0
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 87,450 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ma Ní Bầu Inox 304 M14

Mã sản phẩm: 0203BM140H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 139,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ma Ní Bầu Inox 304 M16

Mã sản phẩm: 0203BM160H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 188,925 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ma Ní Bầu Inox 304 M18

Mã sản phẩm: 0203BM180H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 389,125 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ma Ní Chữ U Inox 304 M5

Mã sản phẩm: 0203UM050H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 19,250 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ma Ní Chữ U Inox 304 M6

Mã sản phẩm: 0203UM060H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 21,175 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Ma Ní Chữ U Inox 304 M8

Mã sản phẩm: 0203UM080H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 32,175 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ma Ní Chữ U Inox 304 M10

Mã sản phẩm: 0203UM100H0
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 48,675 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ma Ní Chữ U Inox 304 M12

Mã sản phẩm: 0203UM120H0
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 73,150 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ma Ní Chữ U Inox 304 M14

Mã sản phẩm: 0203UM140H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 114,675 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ma Ní Chữ U Inox 304 M16

Mã sản phẩm: 0203UM160H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 147,620 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ma Ní Chữ U Inox 304 M18

Mã sản phẩm: 0203UM180H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 331,540 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ma Ní Chữ U Inox 304 M20

Mã sản phẩm: 0203UM200H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 389,620 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Inox 304 M6

Mã sản phẩm: B23M0601TH00
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 15,591 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Thép Mạ Kẽm M8

Mã sản phẩm: B23M0801TA2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 14,973 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Inox 304 M8

Mã sản phẩm: B23M0801TH00
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 28,587 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Bulong Vòng DIN 580 Ren Ngoài Thép Mạ Kẽm M10

Mã sản phẩm: B23M1001TA2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 20,526 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.