BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Xuất Xứ

Phân Loại

Thương Hiệu

Chiều Dài (L)

Tên Sản Phẩm

Giảm Thanh Khí Nén

Giảm Thanh Khí Nén

Giảm thanh nhựa CDC ST01

Giảm thanh nhựa CDC ST01

MPN: CDC-ST01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 21,780
10+ 19,602
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa CDC ST02

Giảm thanh nhựa CDC ST02

MPN: CDC-ST02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 27,170
10+ 24,453
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa CDC ST03

Giảm thanh nhựa CDC ST03

MPN: CDC-ST03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 38,060
10+ 34,254
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa CDC ST04

Giảm thanh nhựa CDC ST04

MPN: CDC-ST04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 46,200
10+ 41,580
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa CDC ST06

Giảm thanh nhựa CDC ST06

MPN: CDC-ST06
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 326,040
2+ 293,436
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa CDC ST08

Giảm thanh nhựa CDC ST08

MPN: CDC-ST08
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 326,040
2+ 293,436
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh đồng CDC STB01

Giảm thanh đồng CDC STB01

MPN: CDC-STB01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 38,060
2+ 34,254
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh đồng CDC STB02

Giảm thanh đồng CDC STB02

MPN: CDC-STB02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 66,550
5+ 59,895
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh đồng CDC STB03

Giảm thanh đồng CDC STB03

MPN: CDC-STB03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 90,970
5+ 81,873
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh đồng CDC STB04

Giảm thanh đồng CDC STB04

MPN: CDC-STB04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 105,930
5+ 95,337
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh đồng CDC STB06

Giảm thanh đồng CDC STB06

MPN: CDC-STB06
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 239,140
2+ 215,226
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh đồng CDC STB08

Giảm thanh đồng CDC STB08

MPN: CDC-STB08
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 328,790
2+ 295,911
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa SANG-A ST01

Giảm thanh nhựa SANG-A ST01

MPN: SAN-ST01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 10,560
20+ 9,715
50+ 9,293
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa SANG-A ST02

Giảm thanh nhựa SANG-A ST02

MPN: SAN-ST02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 19,690
20+ 18,115
50+ 17,327
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa SANG-A ST03

Giảm thanh nhựa SANG-A ST03

MPN: SAN-ST03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 24,200
20+ 22,264
50+ 21,296
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa SANG-A ST04

Giảm thanh nhựa SANG-A ST04

MPN: SAN-ST04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 34,760
20+ 31,979
50+ 30,589
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày