BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Giảm Thanh Khí Nén

Giảm Thanh Khí Nén

Giảm thanh nhựa CDC ST01

Giảm thanh nhựa CDC ST01

MPN: CDC-ST01
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 19,800.00
>=10  (Cái) 17,820.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa CDC ST02

Giảm thanh nhựa CDC ST02

MPN: CDC-ST02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 24,700.00
>=10  (Cái) 22,230.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa CDC ST03

Giảm thanh nhựa CDC ST03

MPN: CDC-ST03
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 34,600.00
>=10  (Cái) 31,140.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa CDC ST04

Giảm thanh nhựa CDC ST04

MPN: CDC-ST04
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 42,000.00
>=10  (Cái) 37,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa CDC ST06

Giảm thanh nhựa CDC ST06

MPN: CDC-ST06
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 296,400.00
>=2  (Cái) 266,760.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa CDC ST08

Giảm thanh nhựa CDC ST08

MPN: CDC-ST08
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 296,400.00
>=2  (Cái) 266,760.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh đồng CDC STB01

Giảm thanh đồng CDC STB01

MPN: CDC-STB01
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 34,600.00
>=2  (Cái) 31,140.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh đồng CDC STB02

Giảm thanh đồng CDC STB02

MPN: CDC-STB02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 60,500.00
>=5  (Cái) 54,450.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh đồng CDC STB03

Giảm thanh đồng CDC STB03

MPN: CDC-STB03
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 82,700.00
>=5  (Cái) 74,430.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh đồng CDC STB04

Giảm thanh đồng CDC STB04

MPN: CDC-STB04
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 96,300.00
>=5  (Cái) 86,670.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh đồng CDC STB06

Giảm thanh đồng CDC STB06

MPN: CDC-STB06
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 217,400.00
>=2  (Cái) 195,660.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh đồng CDC STB08

Giảm thanh đồng CDC STB08

MPN: CDC-STB08
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 298,900.00
>=2  (Cái) 269,010.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa SANG-A ST01

Giảm thanh nhựa SANG-A ST01

MPN: SAN-ST01
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 9,600.00
>=20  (Cái) 8,832.00
>=50  (Cái) 8,448.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa SANG-A ST02

Giảm thanh nhựa SANG-A ST02

MPN: SAN-ST02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 17,900.00
>=20  (Cái) 16,468.00
>=50  (Cái) 15,752.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa SANG-A ST03

Giảm thanh nhựa SANG-A ST03

MPN: SAN-ST03
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 22,000.00
>=20  (Cái) 20,240.00
>=50  (Cái) 19,360.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa SANG-A ST04

Giảm thanh nhựa SANG-A ST04

MPN: SAN-ST04
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 31,600.00
>=20  (Cái) 29,072.00
>=50  (Cái) 27,808.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày