BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Giảm Thanh Khí Nén

Giảm Thanh Khí Nén

Giảm thanh nhựa CDC ST01

Giảm thanh nhựa CDC ST01

MPN: CDC-ST01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 23,430
20+ 22,259
100+ 21,556
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa CDC ST02

Giảm thanh nhựa CDC ST02

MPN: CDC-ST02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 29,260
20+ 27,797
80+ 26,919
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa CDC ST03

Giảm thanh nhựa CDC ST03

MPN: CDC-ST03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 40,920
15+ 38,874
50+ 37,646
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa CDC ST04

Giảm thanh nhựa CDC ST04

MPN: CDC-ST04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 49,720
15+ 47,234
50+ 45,742
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa CDC ST06

Giảm thanh nhựa CDC ST06

MPN: CDC-ST06
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 351,120
2+ 333,564
7+ 323,030
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa CDC ST08

Giảm thanh nhựa CDC ST08

MPN: CDC-ST08
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 351,120
2+ 333,564
7+ 323,030
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh đồng CDC STB01

Giảm thanh đồng CDC STB01

MPN: CDC-STB01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 40,920
2+ 38,874
5+ 37,646
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh đồng CDC STB02

Giảm thanh đồng CDC STB02

MPN: CDC-STB02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 71,720
6+ 68,134
10+ 65,982
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh đồng CDC STB03

Giảm thanh đồng CDC STB03

MPN: CDC-STB03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 98,010
6+ 93,110
20+ 90,169
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh đồng CDC STB04

Giảm thanh đồng CDC STB04

MPN: CDC-STB04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 114,070
6+ 108,367
20+ 104,944
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh đồng CDC STB06

Giảm thanh đồng CDC STB06

MPN: CDC-STB06
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 257,510
2+ 244,635
8+ 236,909
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh đồng CDC STB08

Giảm thanh đồng CDC STB08

MPN: CDC-STB08
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 354,090
2+ 336,386
7+ 325,763
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa SANG-A ST01

Giảm thanh nhựa SANG-A ST01

MPN: SAN-ST01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,650
20+ 12,018
50+ 11,638
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa SANG-A ST02

Giảm thanh nhựa SANG-A ST02

MPN: SAN-ST02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 23,760
20+ 22,572
50+ 21,859
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa SANG-A ST03

Giảm thanh nhựa SANG-A ST03

MPN: SAN-ST03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 28,050
20+ 26,648
50+ 25,806
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giảm thanh nhựa SANG-A ST04

Giảm thanh nhựa SANG-A ST04

MPN: SAN-ST04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 40,590
20+ 38,561
50+ 37,343
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày