Loading...

Giảm Thanh Khí Nén

Giảm Thanh Khí Nén (Mufflers) là thiết bị để giảm tiếng ồn do khí thải tạo ra trong hệ thống khí nén. Thiết bị này có hai đầu, một đầu có ren để lắp vào các vị trí xả khí nén của các van, xi lanh, ống hơi... và một đầu có màng lưới lỗ nhỏ để phân tán âm. Giảm thanh khí nén có thể làm giảm áp suất và lưu lượng của khí nén, cải thiện năng suất và hiệu quả của hệ thống. Các thương hiệu nổi tiếng trong sản xuất giảm thanh khí nén bao gồm Giảm thanh khí nén Easun, Giảm thanh khí nén CDC, Giảm thanh Khí nén Sang-A... với các loại giảm thanh khí nén thông dụng gồm giảm thanh khí nén đồng và giảm thanh khí nén nhựa

36 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giảm Thanh Nhựa CDC ST02

Giá: 26,235 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 131,175 đ

Giảm Thanh Khí Nén Pisco SM5

Giá: 89,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 89,100 đ

Giảm Thanh Khí Nén Pisco SR01

Giá: 84,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 84,700 đ

Giảm Thanh Khí Nén Pisco SR02

Giá: 92,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 92,400 đ

Giảm Thanh Khí Nén Pisco SR03

Giá: 118,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 118,800 đ

Giảm Thanh Khí Nén Pisco SR04

Giá: 135,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 135,300 đ

Giảm Thanh Khí Nén Pisco ST6

Giá: 107,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 107,800 đ

Giảm Thanh Khí Nén Pisco ST8

Giá: 112,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 112,200 đ

Giảm Thanh Nhựa CDC ST01

Giá: 21,804 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 109,020 đ

Giảm Thanh Nhựa CDC ST03

Giá: 34,980 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 174,900 đ

Giảm Thanh Nhựa CDC ST04

Giá: 42,559 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 85,118 đ

Giảm Thanh Nhựa CDC ST06

Giá: 290,101 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 290,101 đ

Giảm Thanh Nhựa CDC ST08

Giá: 290,101 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 290,101 đ

Giảm Thanh Đồng CDC STB01

Giá: 39,294 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,588 đ

Giảm Thanh Đồng CDC STB02

Giá: 68,794 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 137,588 đ

Giảm Thanh Đồng CDC STB03

Giá: 90,598 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 90,598 đ

Giảm Thanh Đồng CDC STB04

Giá: 105,756 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 105,756 đ

Giảm Thanh Đồng CDC STB06

Giá: 272,961 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 272,961 đ

Giảm Thanh Đồng CDC STB08

Giá: 375,335 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 375,335 đ
Giá: 165,805 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 165,805 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn