BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Lưỡi Cưa-Lưỡi Cắt-Lưỡi Bào

Lưỡi Cưa-Lưỡi Cắt-Lưỡi Bào

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm x 24T

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm x 24T

MPN: 20-521
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 134,200
5+ 120,780
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm x 40T

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm x 40T

MPN: 20-522
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 151,800
5+ 136,620
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm x 60T

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm x 60T

MPN: 20-523
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 192,500
5+ 173,250
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cưa gỗ Stanley 8-1/4 Inch x 1 x 40T

Lưỡi cưa gỗ Stanley 8-1/4 Inch x 1 x 40T

MPN: 20-524
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 216,700
5+ 195,030
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cưa gỗ Stanley 255mm x 40T

Lưỡi cưa gỗ Stanley 255mm x 40T

MPN: 20-535
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 254,100
5+ 228,690
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cắt nhôm Stanley 255mm x 120T

Lưỡi cắt nhôm Stanley 255mm x 120T

MPN: 20-539
Danh mục: Lưỡi Cưa Nhôm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 413,600
5+ 372,240
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi bào cho máy GHO 10-82 Bosch 2607000193

Lưỡi bào cho máy GHO 10-82 Bosch 2607000193

MPN: 2607000193
Danh mục: Lưỡi Bào
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 376,275
2+ 357,461
4+ 338,647
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Lưỡi cắt cạnh cho máy GSC 2.8 Bosch 2607010025

Lưỡi cắt cạnh cho máy GSC 2.8 Bosch 2607010025

MPN: 2607010025
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 665,551
2+ 632,273
4+ 598,996
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Bộ lưỡi cắt gỗ cho GOP 250 Bosch 2607017323

Bộ lưỡi cắt gỗ cho GOP 250 Bosch 2607017323

MPN: 2607017323
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 468,640
2+ 445,208
4+ 421,776
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Bộ lưỡi cắt gạch cho GOP 250 Bosch 2607017324

Bộ lưỡi cắt gạch cho GOP 250 Bosch 2607017324

MPN: 2607017324
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 395,850
2+ 376,058
4+ 356,265
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Lưỡi cắt xốp cho GSG 300 130mm Bosch 2607018010

Lưỡi cắt xốp cho GSG 300 130mm Bosch 2607018010

MPN: 2607018010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 601,605
2+ 571,525
4+ 541,445
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Lưỡi cắt xốp cho GSG 300 300mm Bosch 2607018012

Lưỡi cắt xốp cho GSG 300 300mm Bosch 2607018012

MPN: 2607018012
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 960,916
2+ 912,870
4+ 864,825
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Lưỡi cắt xốp cho GSG 300 70mm Bosch 2607018013

Lưỡi cắt xốp cho GSG 300 70mm Bosch 2607018013

MPN: 2607018013
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 506,774
2+ 481,436
4+ 456,097
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Thanh dẫn 130mm T42A Bosch 2608135020

Thanh dẫn 130mm T42A Bosch 2608135020

MPN: 2608135020
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 895,231
2+ 850,469
4+ 805,708
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Thanh dẫn 300mm T42C Bosch 2608135022

Thanh dẫn 300mm T42C Bosch 2608135022

MPN: 2608135022
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,413,751
2+ 1,343,064
4+ 1,272,376
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Thanh dẫn 70mm T43D Bosch 2608135023

Thanh dẫn 70mm T43D Bosch 2608135023

MPN: 2608135023
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,653,289
2+ 1,570,625
4+ 1,487,960
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Lưỡi cắt kim cương 230x22.2mm đa năng Bosch 2608602195

Lưỡi cắt kim cương 230x22.2mm đa năng Bosch 2608602195

MPN: 2608602195
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 432,535
2+ 410,909
4+ 389,282
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Lưỡi cắt kim cương 125x22.2mm bê tông Bosch 2608602197

Lưỡi cắt kim cương 125x22.2mm bê tông Bosch 2608602197

MPN: 2608602197
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 162,109
4+ 154,004
8+ 145,898
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Lưỡi cắt kim cương 180x22.2mm bê tông Bosch 2608602199

Lưỡi cắt kim cương 180x22.2mm bê tông Bosch 2608602199

MPN: 2608602199
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 268,686
2+ 255,252
4+ 241,818
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Lưỡi cắt kim cương 230x22.2mm bê tông Bosch 2608602200

Lưỡi cắt kim cương 230x22.2mm bê tông Bosch 2608602200

MPN: 2608602200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 432,535
2+ 410,909
4+ 389,282
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày