BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Dùng Cho

Đường Kính Trục

Đường Kính Trục

Số Răng

Số Răng

Số Vòng Quay

Chiều Dày

Chiều Cao Phần Cắt

Phân Loại

Ứng Dụng

Chiều Dài Hoạt Động

Chiều Dài Hoạt Động

Khoảng Cách Răng

Khoảng Cách Răng

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Vật Liệu

Bao Gồm

Kích Thước

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Độ Hạt

Thương Hiệu

Lưỡi Cưa-Lưỡi Cắt-Lưỡi Bào

Lưỡi Cưa-Lưỡi Cắt-Lưỡi Bào

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm x 24T

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm x 24T

MPN: 20-521
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 171,101
4+ 159,124
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm x 40T

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm x 40T

MPN: 20-522
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 194,300
4+ 180,699
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm x 60T

Lưỡi cưa gỗ Stanley 184mm x 60T

MPN: 20-523
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 245,049
4+ 227,896
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cưa gỗ Stanley 8-1/4 Inch x 1 x 40T

Lưỡi cưa gỗ Stanley 8-1/4 Inch x 1 x 40T

MPN: 20-524
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 276,949
4+ 257,563
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cưa gỗ Stanley 255mm x 40T

Lưỡi cưa gỗ Stanley 255mm x 40T

MPN: 20-535
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 324,799
4+ 302,063
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi cắt nhôm Stanley 255mm x 120T

Lưỡi cắt nhôm Stanley 255mm x 120T

MPN: 20-539
Danh mục: Lưỡi Cưa Nhôm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 479,776
2+ 446,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lưỡi bào cho máy GHO 10-82 Bosch 2607000193

Lưỡi bào cho máy GHO 10-82 Bosch 2607000193

MPN: 2607000193
Danh mục: Lưỡi Bào
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 433,550
2+ 411,872
4+ 390,195
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Lưỡi cắt cạnh cho máy GSC 2.8 Bosch 2607010025

Lưỡi cắt cạnh cho máy GSC 2.8 Bosch 2607010025

MPN: 2607010025
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 765,600
2+ 727,320
4+ 689,040
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Bộ lưỡi cắt gỗ cho GOP 250 Bosch 2607017323

Bộ lưỡi cắt gỗ cho GOP 250 Bosch 2607017323

MPN: 2607017323
Danh mục: Lưỡi Cưa Gỗ
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 536,097
2+ 509,293
4+ 482,488
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Bộ lưỡi cắt gạch cho GOP 250 Bosch 2607017324

Bộ lưỡi cắt gạch cho GOP 250 Bosch 2607017324

MPN: 2607017324
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 450,439
2+ 427,917
4+ 405,395
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Lưỡi cắt xốp cho GSG 300 130mm Bosch 2607018010

Lưỡi cắt xốp cho GSG 300 130mm Bosch 2607018010

MPN: 2607018010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 697,074
2+ 662,221
4+ 627,367
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Lưỡi cắt xốp cho GSG 300 300mm Bosch 2607018012

Lưỡi cắt xốp cho GSG 300 300mm Bosch 2607018012

MPN: 2607018012
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,117,950
2+ 1,062,052
4+ 1,006,155
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Lưỡi cắt xốp cho GSG 300 70mm Bosch 2607018013

Lưỡi cắt xốp cho GSG 300 70mm Bosch 2607018013

MPN: 2607018013
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 584,834
2+ 555,592
4+ 526,350
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Thanh dẫn 130mm T42A Bosch 2608135020

Thanh dẫn 130mm T42A Bosch 2608135020

MPN: 2608135020
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,041,181
2+ 989,122
4+ 937,063
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Thanh dẫn 300mm T42C Bosch 2608135022

Thanh dẫn 300mm T42C Bosch 2608135022

MPN: 2608135022
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,648,649
2+ 1,566,217
4+ 1,483,784
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Thanh dẫn 70mm T43D Bosch 2608135023

Thanh dẫn 70mm T43D Bosch 2608135023

MPN: 2608135023
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,928,769
2+ 1,832,330
4+ 1,735,892
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Lưỡi cắt kim cương 230x22.2mm đa năng Bosch 2608602195

Lưỡi cắt kim cương 230x22.2mm đa năng Bosch 2608602195

MPN: 2608602195
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 501,699
2+ 476,614
4+ 451,529
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Lưỡi cắt kim cương 125x22.2mm bê tông Bosch 2608602197

Lưỡi cắt kim cương 125x22.2mm bê tông Bosch 2608602197

MPN: 2608602197
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 187,051
2+ 177,698
10+ 168,346
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Lưỡi cắt kim cương 180x22.2mm bê tông Bosch 2608602199

Lưỡi cắt kim cương 180x22.2mm bê tông Bosch 2608602199

MPN: 2608602199
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 310,299
2+ 294,784
4+ 279,269
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Lưỡi cắt kim cương 230x22.2mm bê tông Bosch 2608602200

Lưỡi cắt kim cương 230x22.2mm bê tông Bosch 2608602200

MPN: 2608602200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 501,699
2+ 476,614
4+ 451,529
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày