BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đường Kính (E)

Đường Kính (F)

Chiều Cao H (± 1mm)

Chiều Dài L (± 1mm)

Chiều Cao M (± 1mm)

Phụ Kiện Nâng Hạ

Phụ Kiện Nâng Hạ

Dây xích inox 201 D2mm

Dây xích inox 201 D2mm

MPN: 0202D020G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 16,000.00
>=10  (M) 11,200.00
>=100  (M) 8,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 201 D2.8mm

Dây xích inox 201 D2.8mm

MPN: 0202D028G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 22,000.00
>=10  (M) 15,400.00
>=100  (M) 12,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 201 D3.5mm

Dây xích inox 201 D3.5mm

MPN: 0202D035G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 41,000.00
>=10  (M) 28,700.00
>=100  (M) 22,550.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 304 D4mm

Dây xích inox 304 D4mm

MPN: 0202D040H0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 57,750.00
>=10  (M) 51,975.00
>=20  (M) 46,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 201 D4.8mm

Dây xích inox 201 D4.8mm

MPN: 0202D048G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (KG) 128,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 kg

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 304 D5mm

Dây xích inox 304 D5mm

MPN: 0202D050H0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 88,660.00
>=10  (M) 79,794.00
>=20  (M) 70,928.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 201 D6mm

Dây xích inox 201 D6mm

MPN: 0202D060G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (KG) 117,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 kg

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 304 D6mm

Dây xích inox 304 D6mm

MPN: 0202D060H0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 121,660.00
>=5  (M) 109,494.00
>=20  (M) 97,328.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 201 D8mm

Dây xích inox 201 D8mm

MPN: 0202D080G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (KG) 117,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 kg

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 304 D8mm

Dây xích inox 304 D8mm

MPN: 0202D080H0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 224,840.00
>=5  (M) 202,356.00
>=10  (M) 179,872.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 201 D10mm

Dây xích inox 201 D10mm

MPN: 0202D100G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 178,000.00
>=5  (M) 160,200.00
>=25  (M) 142,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 304 D10mm

Dây xích inox 304 D10mm

MPN: 0202D100H0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 336,160.00
>=5  (M) 302,544.00
>=10  (M) 268,928.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 304 D12mm

Dây xích inox 304 D12mm

MPN: 0202D120H0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 430,000.00
>=2  (M) 387,000.00
>=10  (M) 344,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M6

Ma Ní Bầu Inox 304 M6

MPN: 0203BM060H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 23,700.00
>=2  (Cái) 17,775.00
>=20  (Cái) 15,405.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M8

Ma Ní Bầu Inox 304 M8

MPN: 0203BM080H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 35,200.00
>=2  (Cái) 26,400.00
>=20  (Cái) 22,880.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M10

Ma Ní Bầu Inox 304 M10

MPN: 0203BM100H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 52,900.00
>=5  (Cái) 39,675.00
>=20  (Cái) 34,385.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M12

Ma Ní Bầu Inox 304 M12

MPN: 0203BM120H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 72,000.00
>=5  (Cái) 54,000.00
>=50  (Cái) 46,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M14

Ma Ní Bầu Inox 304 M14

MPN: 0203BM140H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 115,500.00
>=10  (Cái) 86,625.00
>=100  (Cái) 75,075.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M16

Ma Ní Bầu Inox 304 M16

MPN: 0203BM160H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 156,200.00
>=10  (Cái) 117,150.00
>=100  (Cái) 101,530.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní Bầu Inox 304 M18

Ma Ní Bầu Inox 304 M18

MPN: 0203BM180H0
Danh mục: Ma Ní Bầu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 325,500.00
>=10  (Cái) 244,125.00
>=100  (Cái) 211,575.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày