MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Phụ Kiện Nâng Hạ

Dùng Cho Dây Cáp
Đường Kính (E)
Đường Kính (F)
Chiều Cao (h1)
Khoảng Cách (a)
Chiều Cao (h2)
Đường Kính (T)
Đường Kính Thân (d)
Kích thước (k)
Chiều Dài Ren (b)
Kích Thước (S)
Đường Kính (dk)
Kích Thước (W)
Đường Kính Thân (A)
Size Ren (d1)
Chiều Dài (A)
Kích Thước (C)
Đường Kính Thân (D)
Đường Kính Vòng Trong (d4)
Đường Kính (d3)
Đường Kính Vòng Ngoài (d2)
Kích Thước (D)
Kích Thước (B)
Chiều Cao (h)
Đường Kính (D)
Phân Loại
Size Ren (d)
Chiều Dài (L)
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Phụ Kiện Nâng Hạ

Include: Eye Bolt DIN444, Lift Bolt DIN580, DIN582, Cable, ...