Loading...

Vít Trí Đuôi Lõm

Vít Trí Đuôi Lõm (Cup Point Hex Socket Set Screws) hay còn gọi là lục giác âm, lục giác không đầu là loại lục giác âm thân hình trụ tròn có tiện ren suốt từ đầu đến cuối, một đầu là lục giác chìm và một đầu lõm. Được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 916 từ vật liệu thép hoặc thép không gỉ (inox 304). Ứng dụng phổ biến trong ngành cơ khí chế tạo máy với các phương tiện chế tạo như: ô tô, xe máy hoặc các công cụ thiết bị máy móc sản xuất khác.

959 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 7,493 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 187,325 đ
Giá: 10,361 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 103,610 đ
Giá: 8,022 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 200,550 đ
Giá: 10,361 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 103,610 đ
Giá: 8,022 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 200,550 đ
Giá: 10,361 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 103,610 đ
Giá: 8,162 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 204,050 đ
Giá: 10,361 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 103,610 đ
Giá: 8,724 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 218,100 đ
Giá: 10,361 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 103,610 đ
Giá: 9,790 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 244,750 đ
Giá: 12,052 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 120,520 đ
Giá: 13,811 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 138,110 đ
Giá: 12,313 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 123,130 đ
Giá: 6,756 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 168,900 đ
Giá: 12,467 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 124,670 đ
Giá: 6,840 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 171,000 đ
Giá: 12,705 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 127,050 đ
Giá: 12,970 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 129,700 đ
Giá: 15,360 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 153,600 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn