BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại

Chiều Dài

Chiều Dài

Size Ren

Size Ren

Bước Ren

Bước Ren

Đường Kính Lỗ Khoan

Đường Kính Lỗ Khoan

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Tắc Kê Thép Ống Liền

Tắc Kê Thép Ống Liền

Có 40 sản phẩm
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M10x60

Mã sản phẩm: B18M100060PA2
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,957 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/02.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M10x80

Mã sản phẩm: B18M100080PA2
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,802 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/02.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M10x100

Mã sản phẩm: B18M100100PA2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 4,523 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M10x120

Mã sản phẩm: B18M100120PA2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,245 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M10x150

Mã sản phẩm: B18M100150PA2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 8,096 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/02.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M10x200

Mã sản phẩm: B18M100200PA2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 14,080 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/02.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M12x60

Mã sản phẩm: B18M120060PA2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,086 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/02.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M12x80

Mã sản phẩm: B18M120080PA2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,210 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M12x100

Mã sản phẩm: B18M120100PA2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 6,512 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M12x100 (cho thang máy)

Mã sản phẩm: B18M120100DPA2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 9,680 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M12x120

Mã sản phẩm: B18M120120PA2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 7,885 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M12x150

Mã sản phẩm: B18M120150PA2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 9,504 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/02.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M12x200

Mã sản phẩm: B18M120200PA2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 16,192 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/02.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M14x80

Mã sản phẩm: B18M140080PA2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 9,680 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M14x100

Mã sản phẩm: B18M140100PA2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 10,736 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M14x120

Mã sản phẩm: B18M140120PA2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 12,672 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M14x150

Mã sản phẩm: B18M140150PA2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 16,192 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M14x200

Mã sản phẩm: B18M140200PA2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 19,360 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/02.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M14x250

Mã sản phẩm: B18M140250PA2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 28,160 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/02.
Tắc Kê Thép Xi Ống Liền M16x80

Mã sản phẩm: B18M160080PA2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 13,552 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
support_icon