Loading...

Mũi Taro - Lỗ Bít

Mũi Taro - Lỗ Bít hay còn gọi là mũi taro máy. Thường được sử dụng trên các máy phay CNC, máy tiện CNC, máy phay, máy khoan taro, máy taro chuyên dụng, máy khoan từ... Mũi taro có rãnh xoắn. Mũi taro rãnh xoắn dùng để gia công lỗ bít (kín) khi cắt sẽ đẩy phoi lên trên.

865 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Mũi Taro Bít M3x0.5 Guhring 7777 3,02

Giá: 164,406 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 164,406 đ

Mũi Taro Bít M4x0.7 Guhring 7777 4,03

Giá: 167,904 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 167,904 đ

Mũi Taro Bít M5x0.8 Guhring 7777 5,03

Giá: 181,896 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 181,896 đ

Mũi Taro Bít M6x1 Guhring 7777 6,03

Giá: 188,892 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 188,892 đ

Mũi Taro Bít M8x1.25 Guhring 7777 8,03

Giá: 226,204 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 226,204 đ
Giá: 258,852 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 258,852 đ
Giá: 415,096 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 415,096 đ

Mũi Taro Bít M14x2 Guhring 7777 14,04

Giá: 524,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 524,700 đ

Mũi Taro Bít M16x2 Guhring 7777 16,04

Giá: 612,150 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 612,150 đ
Giá: 887,326 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 887,326 đ
Giá: 1,017,918 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,017,918 đ
Giá: 160,558 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 160,558 đ
Giá: 152,280 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 152,280 đ
Giá: 157,060 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 157,060 đ
Giá: 167,787 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 167,787 đ
Giá: 245,093 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 245,093 đ
Giá: 430,604 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 430,604 đ

Mũi Taro Xoắn F1-SP FCT M1x0.25

Giá: 341,638 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 341,638 đ

Mũi Taro Xoắn F1-SP FCT M1.2x0.25

Giá: 341,638 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 341,638 đ

Mũi Taro Xoắn F1-SP FCT M1.4x0.3

Giá: 306,775 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 306,775 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn