MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi Khoét sử dụng để gia công lỗ trên các bề mặt tấm kim loại, nhựa,...Mũi khoét có cấu tạo gồm 2 phần, một phần là mũi khoan tâm sử dụng để khoan mồi và định vị cho lưỡi khoét, Phần thứ 2 (phần chính) là lưỡi khoét có kích thước theo size của mũi khoét.

Bản vẽ kỹ thuật
Đường Kính Cán (D2)
Chiều Dài Làm Việc
Độ Sâu Khoan
Dùng Cho
Size (D1)
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Phân Loại
Thương Hiệu
Vật Liệu

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 15 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 15 mm

HL20150
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 273.600,00 ₫
2+ (Cái) 246.240,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 16 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 16 mm

HL20160
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 273.600,00 ₫
2+ (Cái) 246.240,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 16.5 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 16.5 mm

HL20165
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 273.600,00 ₫
2+ (Cái) 246.240,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 17 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 17 mm

HL20170
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 273.600,00 ₫
2+ (Cái) 246.240,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 19 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 19 mm

HL20190
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 302.400,00 ₫
2+ (Cái) 272.160,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 19.5 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 19.5 mm

HL20195
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 302.400,00 ₫
2+ (Cái) 272.160,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 20 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 20 mm

HL20200
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 302.400,00 ₫
2+ (Cái) 272.160,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 20.5 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 20.5 mm

HL20205
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 302.400,00 ₫
2+ (Cái) 272.160,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 21 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 21 mm

HL20210
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 302.400,00 ₫
2+ (Cái) 272.160,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 22 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 22 mm

HL20220
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 302.400,00 ₫
2+ (Cái) 272.160,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 22.5 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 22.5 mm

HL20225
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 302.400,00 ₫
2+ (Cái) 272.160,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 23 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 23 mm

HL20230
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 302.400,00 ₫
2+ (Cái) 272.160,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 27 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 27 mm

HL20270
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 345.600,00 ₫
2+ (Cái) 311.040,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 33 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 33 mm

HL20330
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 403.200,00 ₫
2+ (Cái) 362.880,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 37 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 37 mm

HL20370
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 460.800,00 ₫
2+ (Cái) 414.720,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 43 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 43 mm

HL20430
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 518.400,00 ₫
2+ (Cái) 466.560,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 47 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 47 mm

HL20470
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 590.400,00 ₫
2+ (Cái) 531.360,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 55 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 55 mm

HL20550
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 669.600,00 ₫
2+ (Cái) 602.640,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 59 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 59 mm

HL20590
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 763.200,00 ₫
2+ (Cái) 686.880,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 63 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại HL

Mũi khoét hợp kim HL 3Keego 63 mm

HL20630
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 921.600,00 ₫
2+ (Cái) 829.440,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày