Loading...

Mũi Khoét

Mũi khoét là dụng cụ dùng để gia công lỗ trên các bề mặt tấm kim loại, nhựa,... Mũi khoét có cấu tạo hình trụ rỗng, ở giữa có mũi khoan tâm, phần răng răng cưa để cưa thành lỗ, phần đuôi dạng trụ vát thành tam giác đều để cặp mũi. Mũi khoét khoan nhanh hơn rất nhiều so với loại mũi xoắn thông thường, sử dụng được trên tất cả các loại máy có chức năng khoan. Mũi khoét đặc biệt thích hợp để khoan lỗ kích thước lớn nhưng không quá dầy như khoan thép tấm mỏng, khoan trên ống, khoan sắt hộp, sắt .v.v.

250 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Mũi khoét lỗ 16mm Bosch 2608580397

Giá: 45,043 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 90,086 đ

Mũi khoét lỗ 19mm Bosch 2608580399

Giá: 49,957 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 99,914 đ

Mũi khoét lỗ 20mm Bosch 2608580400

Giá: 51,458 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 102,916 đ

Mũi khoét lỗ 21mm Bosch 2608580401

Giá: 54,187 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 108,374 đ

Mũi khoét lỗ 22mm Bosch 2608580402

Giá: 55,552 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 111,104 đ

Mũi khoét lỗ 25mm Bosch 2608580404

Giá: 59,101 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 118,202 đ

Mũi khoét lỗ 27mm Bosch 2608580405

Giá: 64,015 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 128,030 đ

Mũi khoét lỗ 30mm Bosch 2608580407

Giá: 69,748 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 139,496 đ

Mũi khoét lỗ 32mm Bosch 2608580408

Giá: 73,979 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 147,958 đ

Mũi khoét lỗ 33mm Bosch 2608580409

Giá: 76,027 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 152,054 đ

Mũi khoét lỗ 35mm Bosch 2608580410

Giá: 77,392 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 154,784 đ

Mũi khoét lỗ 37mm Bosch 2608580411

Giá: 87,355 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 87,355 đ

Mũi khoét lỗ 38mm Bosch 2608580412

Giá: 89,403 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 89,403 đ

Mũi khoét lỗ 40mm Bosch 2608580413

Giá: 90,768 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 90,768 đ

Mũi khoét lỗ 51mm Bosch 2608580419

Giá: 111,924 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 111,924 đ

Mũi khoét lỗ 60mm Bosch 2608580425

Giá: 138,676 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 138,676 đ

Mũi khoét lỗ 64mm Bosch 2608580426

Giá: 143,590 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 143,590 đ

Mũi khoét lỗ 70mm Bosch 2608580430

Giá: 156,967 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 156,967 đ

Mũi khoét lỗ 14mm Bosch 2608580396

Giá: 42,995 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 85,990 đ

Mũi khoét lỗ 17mm Bosch 2608580398

Giá: 46,408 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 92,816 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn