Loading...

Van Điện Từ Pisco

Van điện từ solenoid Pisco thường được sử dụng trong các ứng dụng tự động hóa, điều khiển dòng chảy của chất lỏng hoặc khí. Khi có điện được chạy qua cuộn solenoid, nó tạo ra một trường từ, làm cho piston bên trong di chuyển để mở hoặc đóng dòng chảy mà không cần can thiệp thủ công.

324 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn