Loading...

Vít Sàn Đuôi Cá

Vít sàn đuôi cá là một loại vít tự khoan thường được dùng để bắn kim loại sắt thép mà không có lỗ mồi sẵn hoặc dùng để liên kết một kết cấu với một thanh xà gồ kim loại, gỗ hay nhựa mà không cần khoan lỗ sẵn. Vít sàn đuôi cá sẽ có tác dụng vừa là vít liên kết, vừa là mũi khoan thủng bề mặt kim loại hoặc xà gồ. Chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 7504P từ vật liệu thép hoặc thép không gỉ (inox 410). Dùng trong các ngành nghề xây dựng, cơ khí, thường dùng để lắp ghép các chi tiết lại với nhau có độ cứng thấp hơn độ cứng của vít, các mối ghép không cần lỗ chờ.

26 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 131,525 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 131,525 đ
Giá: 144,584 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 144,584 đ
Giá: 218,275 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 218,275 đ
Giá: 224,805 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 224,805 đ
Giá: 262,117 đ / Bịch (có VAT)
Tổng cộng: 262,117 đ
Giá: 596 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 149,000 đ
Giá: 682 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 170,500 đ
Giá: 763 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 76,300 đ
Giá: 902 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 90,200 đ
Giá: 1,019 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 101,900 đ
Giá: 1,426 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 1,426 đ
Giá: 240 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 240,000 đ
Giá: 35,680 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 35,680 đ
Giá: 260 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 260,000 đ
Giá: 38,245 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 38,245 đ
Giá: 279 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 279,000 đ
Giá: 40,693 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 40,693 đ
Giá: 315 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 315,000 đ
Giá: 45,357 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 45,357 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn