BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Xuất Xứ

Phân Loại

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Van Một Chiều

Van Một Chiều

Van 1 chiều CDC ren trong CVFF 01-01

Van 1 chiều CDC ren trong CVFF 01-01

MPN: CVFF 01-01
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 83,100.00
>=5  (Cái) 76,452.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC ren trong CVFF 02-02

Van 1 chiều CDC ren trong CVFF 02-02

MPN: CVFF 02-02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 118,800.00
>=5  (Cái) 109,296.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC ren trong CVFF 03-03

Van 1 chiều CDC ren trong CVFF 03-03

MPN: CVFF 03-03
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 166,300.00
>=5  (Cái) 152,996.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC ren trong CVFF 04-04

Van 1 chiều CDC ren trong CVFF 04-04

MPN: CVFF 04-04
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 195,900.00
>=2  (Cái) 180,228.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC ren trong - ngoài CVPF01-01

Van 1 chiều CDC ren trong - ngoài CVPF01-01

MPN: CVPF01-01
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 71,300.00
>=2  (Cái) 65,596.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC ren trong - ngoài CVPF02-02

Van 1 chiều CDC ren trong - ngoài CVPF02-02

MPN: CVPF02-02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 77,200.00
>=5  (Cái) 71,024.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC ren trong - ngoài CVPF03-03

Van 1 chiều CDC ren trong - ngoài CVPF03-03

MPN: CVPF03-03
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 130,600.00
>=5  (Cái) 120,152.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC ren trong - ngoài CVPF04-04

Van 1 chiều CDC ren trong - ngoài CVPF04-04

MPN: CVPF04-04
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 142,500.00
>=5  (Cái) 131,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC dạng ống CVPU04

Van 1 chiều CDC dạng ống CVPU04

MPN: CVPU04
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 85,500.00
>=5  (Cái) 78,660.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC dạng ống CVPU06

Van 1 chiều CDC dạng ống CVPU06

MPN: CVPU06
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 106,900.00
>=5  (Cái) 98,348.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van 1 chiều CDC dạng ống CVPU08

Van 1 chiều CDC dạng ống CVPU08

MPN: CVPU08
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 130,600.00
>=5  (Cái) 120,152.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van một chiều dạng ống SANG-A GPCVU06

Van một chiều dạng ống SANG-A GPCVU06

MPN: GPCVU06
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 49,500.00
>=10  (Cái) 45,540.00
>=20  (Cái) 44,550.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van một chiều dạng ống SANG-A GPCVU08

Van một chiều dạng ống SANG-A GPCVU08

MPN: GPCVU08
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 52,300.00
>=10  (Cái) 48,116.00
>=20  (Cái) 47,070.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày