Loading...

Van Một Chiều

Van một chiều khí nén (Check Valve) là loại van được lắp trong hệ thống khí nén có chức năng điều hướng dòng khí đi theo một chiều nhất định và ngăn không cho nó quay ngược lại. Nó thường được sử dụng trong hệ thống máy nén khí để ngăn không cho áp suất cao trong bình chứa trả ngược về đầu nén (piston), ứng dụng để điều khiển chính xác vị trí xilanh và các ứng dụng an toàn khác ... Một số thương hiệu sản xuất van một chiều khí nén nổi tiếng như van khí nén Airtac, CDC, FD-LOK ...

14 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 01-01

Giá: 107,972 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 107,972 đ

Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 02-02

Giá: 141,786 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 141,786 đ

Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 03-03

Giá: 206,149 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 206,149 đ

Van Một Chiều Ren Trong CDC CVFF 04-04

Giá: 234,483 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 234,483 đ
Giá: 79,638 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 79,638 đ
Giá: 86,167 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 86,167 đ
Giá: 145,050 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 145,050 đ
Giá: 160,325 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 160,325 đ

Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU04

Giá: 86,167 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 86,167 đ

Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU06

Giá: 112,402 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 112,402 đ

Van Một Chiều Dạng Ống CDC CVPU08

Giá: 131,991 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 131,991 đ

Van Một Chiều Dạng Ống SANG-A GPCVU06

Giá: 74,228 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 148,456 đ

Van Một Chiều Dạng Ống SANG-A GPCVU08

Giá: 78,682 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 157,364 đ

Van Một Chiều OD G1/4 - G3/8 Airtac PCV10G

Giá: Đang cập nhật

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn