MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Van Một Chiều

∅D
Áp Suất Làm Việc
Chiều Dài (A2)
Chiều Dài (A1)
Size Ren (T2)
Size Ren (T1)
Size Ren (T)
H(Hex)
∅P
Nhiệt Độ Giới Hạn
Áp Suất Âm
Kích Thước (C2)
Kích Thước (C1)
Kích Thước (A)
Khối Lượng
Kích Thước (B)
Số Lượng/hộp
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Phân Loại
Thương Hiệu
Chiều Dài (L)

Van Một Chiều

VAN MỘT CHIỀU

- Van một chiều chỉ cho phép dòng không khí đi theo một hướng
- Sử dụng để duy trì áp suất đầu ra ở một mức không đổi
- Van một chiều cho phép dòng khí đi theo một hướng, không đi theo hướng ngược lại.