BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Dùng Cho Ống (D)

Loại Ren

Khóa (S)

Loại Sản Phẩm

Phân Loại

Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1 PT

MPN: D906BR-R100
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 166,980
5+ 125,235
20+ 108,537
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/16 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/16 PT

MPN: D906BR-R116
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,650
20+ 9,488
200+ 8,223
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/2 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/2 PT

MPN: D906BR-R120
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 50,600
20+ 37,950
100+ 32,890
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/4 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/4 PT

MPN: D906BR-R140
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 15,180
20+ 11,385
200+ 9,867
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/8 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/8 PT

MPN: D906BR-R180
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,650
20+ 9,488
200+ 8,223
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/4 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/4 PT

MPN: D906BR-R340
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 78,430
10+ 58,823
50+ 50,980
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/8 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/8 PT

MPN: D906BR-R380
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 27,830
20+ 20,873
200+ 18,090
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1 PT

MPN: D906SB-R100
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 173,030
5+ 129,773
20+ 112,470
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/16 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/16 PT

MPN: D906SB-R116
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,290
50+ 3,218
500+ 2,789
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/2 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/2 PT

MPN: D906SB-R120
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 19,690
20+ 14,768
200+ 12,799
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/4 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/4 PT

MPN: D906SB-R140
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,600
50+ 4,950
500+ 4,290
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/8 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/8 PT

MPN: D906SB-R180
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,290
50+ 3,218
500+ 2,789
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/4 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/4 PT

MPN: D906SB-R340
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 37,400
10+ 28,050
100+ 24,310
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/8 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/8 PT

MPN: D906SB-R380
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 9,900
50+ 7,425
500+ 6,435
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày