BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Phân Loại

Loại Ren

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Chiều Dài

Chiều Dài

Size Khóa

Size Khóa

Vật Liệu

Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren PT 1"

Mã sản phẩm: D906BR-PT100
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 166,980 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren PT 1/16"

Mã sản phẩm: D906BR-PT116
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 12,650 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren PT 1/2"

Mã sản phẩm: D906BR-PT120
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 50,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren PT 1/4"

Mã sản phẩm: D906BR-PT140
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 20,240 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren PT 1/8"

Mã sản phẩm: D906BR-PT180
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 15,180 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren PT 3/4"

Mã sản phẩm: D906BR-PT340
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 83,490 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren PT 3/8"

Mã sản phẩm: D906BR-PT380
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 32,890 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren PT 1"

Mã sản phẩm: D906SB-R100
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 173,052 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren PT 1/16"

Mã sản phẩm: D906SB-R116
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 4,301 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/07.
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren PT 1/2"

Mã sản phẩm: D906SB-R120
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 19,734 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren PT 1/4"

Mã sản phẩm: D906SB-R140
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 6,578 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren PT 1/8"

Mã sản phẩm: D906SB-R180
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 4,301 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren PT 3/4"

Mã sản phẩm: D906SB-R340
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 37,444 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren PT 3/8"

Mã sản phẩm: D906SB-R380
Đặt hàng tối thiểu: 20 Cái / Chẵn 20 Cái
Giá online: 9,867 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.