MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước hay còn gọi là ốc làm kín có tên Tiếng Anh là Plug Screw, có ren côn để tác dụng làm kín lỗ ren, Lỗ ren cũng tạo ren theo biên dạng hình côn.
Ốc Nhét nước có nhiều loại như ốc nhét nước lục giác chìm, đầu bulong,... Được sử dụng với mục đích khóa lỗ thoát chất lỏng trong các cụm máy.
Vật Liệu: Đồng Thau, Inox 304, Thép Đen.

Bản vẽ kỹ thuật
Dùng Cho Ống (D)
Loại Ren
Phân Loại
Khóa (S)
Chiều Dài (L)
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1 PTDanh mục: Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1 PT

D906BR-R100
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 151.800,00 ₫
5+ (Con) 113.850,00 ₫
20+ (Con) 98.670,00 ₫
Mua tối thiểu 2 con
Xuất kho trong 3 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/16 PTDanh mục: Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/16 PT

D906BR-R116
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 11.500,00 ₫
20+ (Con) 8.625,00 ₫
200+ (Con) 7.475,00 ₫
Mua tối thiểu 10 con
Xuất kho trong 3 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/2 PTDanh mục: Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/2 PT

D906BR-R120
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 46.000,00 ₫
20+ (Con) 34.500,00 ₫
100+ (Con) 29.900,00 ₫
Mua tối thiểu 10 con
Xuất kho trong 3 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/4 PTDanh mục: Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/4 PT

D906BR-R140
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 13.800,00 ₫
20+ (Con) 10.350,00 ₫
200+ (Con) 8.970,00 ₫
Mua tối thiểu 10 con
Xuất kho trong 3 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/8 PTDanh mục: Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/8 PT

D906BR-R180
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 11.500,00 ₫
20+ (Con) 8.625,00 ₫
200+ (Con) 7.475,00 ₫
Mua tối thiểu 10 con
Xuất kho trong 3 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/4 PTDanh mục: Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/4 PT

D906BR-R340
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 71.300,00 ₫
10+ (Con) 53.475,00 ₫
50+ (Con) 46.345,00 ₫
Mua tối thiểu 5 con
Xuất kho trong 3 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/8 PTDanh mục: Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/8 PT

D906BR-R380
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 25.300,00 ₫
20+ (Con) 18.975,00 ₫
200+ (Con) 16.445,00 ₫
Mua tối thiểu 10 con
Xuất kho trong 3 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1 PTDanh mục: Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1 PT

D906SB-R100
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 157.300,00 ₫
5+ (Con) 117.975,00 ₫
20+ (Con) 102.245,00 ₫
Mua tối thiểu 2 con
Xuất kho trong 3 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/16 PTDanh mục: Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/16 PT

D906SB-R116
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 3.900,00 ₫
50+ (Con) 2.925,00 ₫
500+ (Con) 2.535,00 ₫
Mua tối thiểu 25 con
Xuất kho trong 4 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/2 PTDanh mục: Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/2 PT

D906SB-R120
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 17.900,00 ₫
20+ (Con) 13.425,00 ₫
200+ (Con) 11.635,00 ₫
Mua tối thiểu 10 con
Xuất kho trong 3 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/4 PTDanh mục: Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/4 PT

D906SB-R140
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 6.000,00 ₫
50+ (Con) 4.500,00 ₫
500+ (Con) 3.900,00 ₫
Mua tối thiểu 25 con
Xuất kho trong 3 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/8 PTDanh mục: Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/8 PT

D906SB-R180
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 3.900,00 ₫
50+ (Con) 2.925,00 ₫
500+ (Con) 2.535,00 ₫
Mua tối thiểu 25 con
Tồn kho 75 con, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/4 PTDanh mục: Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/4 PT

D906SB-R340
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 34.000,00 ₫
10+ (Con) 25.500,00 ₫
100+ (Con) 22.100,00 ₫
Mua tối thiểu 5 con
Xuất kho trong 3 ngày
Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/8 PTDanh mục: Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/8 PT

D906SB-R380
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 9.000,00 ₫
50+ (Con) 6.750,00 ₫
500+ (Con) 5.850,00 ₫
Mua tối thiểu 25 con
Xuất kho trong 3 ngày