BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1 PT

MPN: D906BR-R100
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 166,980
10+ 125,235
20+ 108,537
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/16 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/16 PT

MPN: D906BR-R116
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 12,650
50+ 9,488
100+ 8,223
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/2 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/2 PT

MPN: D906BR-R120
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 50,600
20+ 37,950
40+ 32,890
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/4 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/4 PT

MPN: D906BR-R140
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 20,240
20+ 15,180
40+ 13,156
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/8 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 1/8 PT

MPN: D906BR-R180
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 12,650
50+ 9,488
100+ 8,223
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/4 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/4 PT

MPN: D906BR-R340
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 78,430
10+ 58,823
20+ 50,980
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/8 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Bằng Đồng Ren 3/8 PT

MPN: D906BR-R380
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 32,890
20+ 24,668
40+ 21,379
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1 PT

MPN: D906SB-R100
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 173,052
20+ 129,789
40+ 112,484
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/16 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/16 PT

MPN: D906SB-R116
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,301
100+ 3,226
200+ 2,796
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/2 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/2 PT

MPN: D906SB-R120
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 19,734
20+ 14,801
40+ 12,827
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/4 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/4 PT

MPN: D906SB-R140
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,578
50+ 4,934
100+ 4,276
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/8 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 1/8 PT

MPN: D906SB-R180
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,301
100+ 3,226
200+ 2,796
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 55 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/4 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/4 PT

MPN: D906SB-R340
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 37,444
20+ 28,083
40+ 24,339
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/8 PT

Ốc Nhét Nước Lục Giác Thép Đen Ren 3/8 PT

MPN: D906SB-R380
Danh mục: Ốc Nhét Nước
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 9,867
50+ 7,400
100+ 6,414
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày