BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Phân Loại

Size

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Vật Liệu

Chốt Định Vị

Chốt Định Vị

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1x6mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1x6mm

MPN: P01D01006C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,871
100+ 4,520
500+ 4,227
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1x8mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1x8mm

MPN: P01D01008C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,893
100+ 3,767
500+ 3,523
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 34 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1x10mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1x10mm

MPN: P01D01010C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,381
100+ 4,144
500+ 3,874
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.5x6mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.5x6mm

MPN: P01D01506C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,871
100+ 4,520
500+ 4,227
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.5x8mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.5x8mm

MPN: P01D01508C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,698
100+ 3,618
500+ 3,383
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.5x10mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.5x10mm

MPN: P01D01510C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,403
100+ 3,391
500+ 3,170
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2x6mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2x6mm

MPN: P01D02006C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,089
100+ 3,918
500+ 3,664
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 130 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2x8mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2x8mm

MPN: P01D02008C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,698
100+ 3,618
500+ 3,383
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2x10mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2x10mm

MPN: P01D02010C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,403
100+ 3,391
500+ 3,170
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2x14mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2x14mm

MPN: P01D02014C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,455
100+ 3,430
500+ 3,208
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2x15mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2x15mm

MPN: P01D02015C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,403
100+ 3,391
500+ 3,170
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2x20mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2x20mm

MPN: P01D02020C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,109
250+ 3,164
500+ 2,958
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x6mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x6mm

MPN: P01D02506C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,185
100+ 3,993
500+ 3,733
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x8mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x8mm

MPN: P01D02508C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,698
100+ 3,618
500+ 3,383
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x10mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x10mm

MPN: P01D02510C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,403
100+ 3,391
500+ 3,170
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x15mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x15mm

MPN: P01D02515C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,109
250+ 3,164
500+ 2,958
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x20mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x20mm

MPN: P01D02520C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,913
250+ 3,013
500+ 2,817
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 200 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D3x6mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D3x6mm

MPN: P01D03006C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,698
100+ 3,618
500+ 3,383
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 59 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D3x8mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D3x8mm

MPN: P01D03008C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,403
100+ 3,391
500+ 3,170
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 1600 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D3x10mm

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D3x10mm

MPN: P01D03010C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,913
250+ 3,013
500+ 2,817
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 260 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết