BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại Sản Phẩm

Chiều Dài (L)

Vật Liệu

Dung Sai Đường Kính

Đường Kính Chốt (D)

Chốt Định Vị

Chốt Định Vị

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.0x6

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.0x6

MPN: P01D01006C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 6,050
100+ 4,538
1000+ 3,933
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.0x8

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.0x8

MPN: P01D01008C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,950
100+ 3,713
1000+ 3,218
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 80 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.0x10

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.0x10

MPN: P01D01010C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 5,500
100+ 4,125
1000+ 3,575
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.5x6

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.5x6

MPN: P01D01506C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 6,050
100+ 4,538
1000+ 3,933
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 95 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.5x8

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.5x8

MPN: P01D01508C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,840
100+ 3,630
1000+ 3,146
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 75 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.5x10

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.5x10

MPN: P01D01510C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,510
100+ 3,383
1000+ 2,932
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x6

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x6

MPN: P01D02006C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 5,170
100+ 3,878
1000+ 3,361
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x8

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x8

MPN: P01D02008C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,840
100+ 3,630
1000+ 3,146
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x10

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x10

MPN: P01D02010C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,510
100+ 3,383
1000+ 2,932
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2x14

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2x14

MPN: P01D02014C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,510
100+ 3,383
1000+ 2,932
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x15

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x15

MPN: P01D02015C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,510
100+ 3,383
1000+ 2,932
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x20

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x20

MPN: P01D02020C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,180
100+ 3,135
1000+ 2,717
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x6

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x6

MPN: P01D02506C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 5,280
100+ 3,960
1000+ 3,432
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x8

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x8

MPN: P01D02508C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,840
100+ 3,630
1000+ 3,146
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x10

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x10

MPN: P01D02510C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,510
100+ 3,383
1000+ 2,932
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x15

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x15

MPN: P01D02515C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,180
100+ 3,135
1000+ 2,717
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x20

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x20

MPN: P01D02520C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,960
100+ 2,970
1000+ 2,574
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 200 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D3.0x6

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D3.0x6

MPN: P01D03006C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,840
100+ 3,630
1000+ 3,146
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D3.0x8

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D3.0x8

MPN: P01D03008C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,510
100+ 3,383
1000+ 2,932
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 202 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D3.0x10

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D3.0x10

MPN: P01D03010C1
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,960
100+ 2,970
1000+ 2,574
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 310 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết