Loading...

Nối Rẽ Nhánh NPT

Nối Rẽ Nhánh NPT (Threadolet) cũng như tên gọi của nó, được dùng để nối rẽ nhánh. Chúng có thể nối từ ống có kích thước lớn về ống có kích thước nhỏ, dùng để thay thế cho tê giảm. Mang lại sự thuận tiện khi thi công công trình, bảo trì, hay lắp đặt thêm đường ống mới khi chỉ cần khoét lỗ rồi hàn lắp vào mà không nhất thiết phải cắt ống ra để nối vào như nối tê.

12 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn