Loading...

Cờ Lê Vòng Miệng

Cờ lê vòng miệng - cờ lê tròng là dụng cụ dùng để mở bulong, tán đai ốc có hình dạng 1 đầu mở và 1 đầu vòng. Đa số size của 2 đầu bằng nhau, công dụng chính dùng để siết chặt và tháo mở đai ốc, bulong với độ bền cao rất khó gãy cong vênh.

1053 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Cờ Lê Vòng Miệng 33mm Stanley 87-263

Giá: 484,240 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 484,240 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 1 Inch Sata 40113

Giá: 407,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 407,000 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 1/2inch Sata 40105

Giá: 129,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 129,800 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 1/4 inch Sata 40101

Giá: 95,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 95,700 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 1-1/4 Inch Sata 40116

Giá: 629,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 629,200 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 3/4 Inch Sata 40109

Giá: 229,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 229,900 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 3/8 inch Sata 40103

Giá: 104,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 104,500 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 5/16inch Sata 40102

Giá: 99,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 99,000 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 5/8 inch Sata 40107

Giá: 167,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 167,200 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 7/16 inch Sata 40104

Giá: 121,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 121,000 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 7/8 Inch Sata 40111

Giá: 299,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 299,200 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 9/16inch Sata 40106

Giá: 138,600 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 138,600 đ
Giá: 319,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 319,000 đ
Giá: 269,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 269,500 đ
Giá: 364,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 364,100 đ

Cờ Lê Vòng Miệng X-Beam 15 mm Sata 40288

Giá: 187,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 187,000 đ
Giá: 163,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 163,900 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 6mm SATA 40201

Giá: 88,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 88,000 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 6mm ASAHI CP0006

Giá: 92,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 184,800 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 6 mm Top Kogyo CW-6

Giá: 163,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 163,900 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn