Loading...

Cờ Lê Vòng Miệng

Cờ lê vòng miệng - cờ lê tròng là dụng cụ dùng để mở bulong, tán đai ốc có hình dạng 1 đầu mở và 1 đầu vòng. Đa số size của 2 đầu bằng nhau, công dụng chính dùng để siết chặt và tháo mở đai ốc, bulong với độ bền cao rất khó gãy cong vênh.

1031 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 27,728 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 27,728 đ
Giá: 31,552 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 31,552 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 18mm Stanley 72-815

Giá: 100,000 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 100,000 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 20mm Stanley 72-817

Giá: 148,199 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 148,199 đ
Giá: 66,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 66,400 đ

Cờ lê vòng miệng 22mm Stanley 72-819

Giá: 170,400 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 170,400 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 28mm Stanley 72-825

Giá: 316,476 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 316,476 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 29mm Stanley 72-826

Giá: 317,431 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 317,431 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 32mm Stanley 72-828

Giá: 323,200 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 323,200 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 33mm Stanley 87-263

Giá: 484,240 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 484,240 đ
Giá: 163,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 163,900 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 6mm SATA 40201

Giá: 88,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 88,000 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 6mm ASAHI CP0006

Giá: 92,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 184,800 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 6 mm Top Kogyo CW-6

Giá: 163,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 163,900 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 7mm SATA 40202

Giá: 88,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 88,000 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 7mm ASAHI CP0007

Giá: 92,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 184,800 đ
Giá: 230,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 230,000 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 7 mm Top Kogyo CW-7

Giá: 163,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 163,900 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 8 mm SATA 40203

Giá: 88,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 88,000 đ

Cờ Lê Vòng Miệng 8 mm ASAHI ASA-CP0008

Giá: 81,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 162,800 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn