BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

DN

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Size Bulong

Vật Liệu

Cùm Omega Inox 304

Cùm Omega Inox 304

Có 9 sản phẩm
Cùm Omega Inox 304 (DN15) Ø21mm

Mã sản phẩm: CLA41D21S
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 4,851 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Cùm Omega Inox 304 (DN20) Ø27mm

Mã sản phẩm: CLA41D27S
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 6,006 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Cùm Omega Inox 304 (DN25) Ø34mm

Mã sản phẩm: CLA41D34S
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 7,161 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Cùm Omega Inox 304 (DN32) Ø42mm

Mã sản phẩm: CLA41D42S
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 9,471 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Cùm Omega Inox 304 (DN40) Ø49mm

Mã sản phẩm: CLA41D49S
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 10,395 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Cùm Omega Inox 304 (DN50) Ø60mm

Mã sản phẩm: CLA41D60S
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 11,550 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Cùm Omega Inox 304 (DN65) Ø76mm

Mã sản phẩm: CLA41D76S
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 12,936 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Cùm Omega Inox 304 (DN80) Ø90mm

Mã sản phẩm: CLA41D90S
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 14,807 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/02.
Cùm Omega Inox 304 (DN100) Ø114mm

Mã sản phẩm: CLA41D114S
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 17,117 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
support_icon