Loading...

Đèn Tube

Đèn LED Tube là loại đèn hiện đại thay thế cho đèn Huỳnh quang thế hệ cũ. Do đó, đèn Tube Led vẫn giữ lại một số đặc điểm cơ bản nhất của đèn Huỳnh quang như:

  • Độ dài: có các kích thước cơ bản giống đèn Huỳnh quang như 0.3m, 0.6m, 0.9m và 1.2m
  • Giắc cắm: giắc cắm của đèn tuýp giống hệt với đèn huỳnh quang. Đó là sử dụng đui G13 hoặc G5 với 2 chân bên của đèn cách nhau 12.7mm và dài 7mm
  • Đường kính đèn: sẽ có sự khác biệt một chút giữa các loại đèn Tube thương hiệu khác nhau. Nhưng thường đường kính của đèn Tube Led từ 16mm tới 29mm.

111 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn