Loading...

Bulong Mắt Cẩu

Bulong Mắt Cẩu (Eye Bolts) là chốt hình que có ren ở một đầu và uốn thành vòng ở đầu kia. Bulong mắt được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 444 từ inox 304. Bu lông mắt được sử dụng để liên kết vào một kết cấu mà từ đó muốn nâng, muốn di chuyển kết cấu đó, người dùng sẽ sử dụng dây để luồn qua lỗ trên bu lông mắt để có thể nâng kết cấu và di chuyển. Bulong mắt được dùng trong một số trường hợp định vị và cố định hệ thống đường dây. Ngoài ra, bu lông mắt còn được dùng trong các ngành như: công nghiệp hoá chất, chế tạo ô tô, đóng tàu biển, dầu khí, ngành cầu đường,… khi cần neo móc một vật bất kì vào một vị trí được cố định sẵn.

7 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 10,550 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 105,500 đ
Giá: 12,707 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 127,070 đ
Giá: 14,864 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 74,320 đ
Giá: 17,428 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 87,140 đ
Giá: 20,578 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 102,890 đ
Giá: 33,109 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 165,545 đ
Giá: 38,646 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 193,230 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn