Loading...

Kìm Mở Phe

Kìm mở phe (Retaining Ring Plies): là một loại kìm đặc biệt được sử dụng để lắp đặt hoặc tháo rời các vòng phe trên các trục hoặc bạc đạn. Có hai loại chính là kìm mở phe trong và kìm mở phe ngoài. Việc sử dụng đúng loại kìm sẽ giúp cho công việc lắp đặt hoặc tháo rời các vòng giữ trở nên dễ dàng hơn và giảm thiểu nguy cơ gây hư hỏng cho linh kiện.

114 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 167,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 167,200 đ
Giá: 178,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 178,200 đ
Giá: 183,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 183,700 đ
Giá: 129,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 129,800 đ

Kìm Mở Phe Trong Mũi Cong 5inch Sata 72041

Giá: 129,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 129,800 đ
Giá: 375,100 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 375,100 đ

Kìm Mở Phe Mini 126mm Tsunoda MSI-125

Giá: 325,600 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 325,600 đ

Kìm Mở Phe Mini 128mm Tsunoda MSE-125

Giá: 330,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 330,000 đ

Kìm Mở Phe Mũi Cong Top Kogyo SB-125

Giá: 498,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 498,300 đ

Kìm Mở Phe Mũi Cong Top Kogyo HB-125

Giá: 498,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 498,300 đ

Kìm Mở Phe Mũi Cong Top Kogyo SB-125F

Giá: 546,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 546,700 đ

Kìm Mở Phe Mũi Cong Top Kogyo HB-125F

Giá: 546,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 546,700 đ
Giá: 426,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 426,800 đ

Kìm Mở Phe Mũi Thẳng Top Kogyo SS-125

Giá: 486,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 486,200 đ

Kìm Mở Phe Mũi Thẳng Top Kogyo HS-125

Giá: 486,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 486,200 đ
Giá: 534,600 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 534,600 đ
Giá: 534,600 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 534,600 đ
Giá: 407,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 407,000 đ
Giá: 426,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 426,800 đ
Giá: 89,432 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 89,432 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn