Loading...

Đầu Nối Nhanh Khí Nén - Không Ren

Đầu nối nhanh khí nén không ren hay cút nối nhanh khí nén, khớp nối nhanh khí nén là phụ kiện được sử dụng để kết nối dây hơi khí nén với các thiết bị như xylanh khí, van tiết lưu hay bộ lọc khí,... một cách nhanh chóng hoặc dùng để kết nối các đường dẫn khí với nhau. Đầu nối khí đẩy bao gồm hai hoặc nhiều đầu đẩy, điểm đặc biệt của đầu nối là khả năng kết nối nhanh với ống khí chỉ bằng một động tác . Đầu nối khí đẩy có các đầu đẩy có kích thước giống nhau hoặc khác nhau, có dạng thẳng, vuông góc hoặc phân nhánh. Những thương hiệu phổ biến trong sản xuất đầu nối đẩy khí nén như đầu nối đẩy khí nén Airtac, SMC, CDC, Easun,...

Xem bảng giá: Link Bảng Giá Xi Lanh Khí Nén Airtac

572 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 82,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 82,500 đ
Giá: 117,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 117,700 đ
Giá: 64,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 64,900 đ
Giá: 21,454 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 21,454 đ
Giá: 22,795 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 22,795 đ
Giá: 23,565 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 23,565 đ
Giá: 25,477 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 25,477 đ
Giá: 14,750 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 14,750 đ
Giá: 19,309 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 19,309 đ
Giá: 22,795 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 22,795 đ
Giá: 26,818 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 26,818 đ
Giá: 14,750 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 14,750 đ
Giá: 18,773 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 18,773 đ
Giá: 14,750 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 14,750 đ
Giá: 37,545 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 37,545 đ
Giá: 21,454 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 21,454 đ
Giá: 22,795 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 22,795 đ

Đầu Nối Khí Thẳng SANG-A GPUC06

Giá: 18,527 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 92,635 đ

Đầu Nối Khí Ngã 3 SANG-A GPUT06

Giá: 21,617 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 108,085 đ
Giá: 79,920 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 79,920 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn