Loading...

Bộ Tua Vít

Bộ tua vít bao gồm các loại tua vít có kích thước và hình dạng khác nhau để phù hợp với các loại ốc vít khác nhau. Một số loại tua vít thông dụng bao gồm tua vít bake, tua vít dẹp, tua vít tháo vít hư, và tua vít đóng... Bộ tua vít được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, sản xuất và sửa chữa, từ việc lắp ráp máy móc đến sửa chữa thiết bị điện tử. Bộ tua vít cũng là một trong những dụng cụ cần thiết cho các kỹ thuật viên và thợ sửa chữa điện tử, cơ khí, điện lạnh, và nhiều ngành công nghiệp khác.

97 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 740,300 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 740,300 đ
Giá: 111,100 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 111,100 đ
Giá: 112,200 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 112,200 đ
Giá: 132,000 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 132,000 đ
Giá: 247,500 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 247,500 đ

Bộ Tua Vít 9 Chi Tiết Stanley 62-511

Giá: 324,500 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 324,500 đ
Giá: 400,400 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 400,400 đ
Giá: 400,400 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 400,400 đ
Giá: 729,300 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 729,300 đ
Giá: 291,500 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 291,500 đ
Giá: 160,491 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 160,491 đ

Bộ Tua Vít Điện Tử Anex No.930

Giá: 160,600 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 160,600 đ
Giá: 170,500 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 170,500 đ
Giá: 224,400 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 224,400 đ
Giá: 301,400 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 301,400 đ
Giá: 301,400 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 301,400 đ
Giá: 311,300 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 311,300 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn