Loading...

Bộ Lục Giác

Bộ lục giác (Hex Key Set) hay bộ khóa lục giác là dụng cụ cầm tay gồm nhiều cây lục giác lẻ có kích thước từ nhỏ đến lớn sử dụng để vặn và thao tác trên các bulong lục giác chìm có đầu tương ứng đầu cây lục giác. Đa số bộ lục giác bao gồm các cây lục giác chữ L và các cây lục giác có 3 loại đầu phổ biến là lục giác đầu bằng, lục giác đầu bi và lục giác đầu bông.

163 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 101,200 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 101,200 đ
Giá: 130,900 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 130,900 đ
Giá: 193,600 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 193,600 đ
Giá: 204,600 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 204,600 đ
Giá: 280,500 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 280,500 đ
Giá: 399,300 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 399,300 đ
Giá: 324,500 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 324,500 đ
Giá: 440,000 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 440,000 đ
Giá: 234,300 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 234,300 đ
Giá: 199,100 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 199,100 đ
Giá: 169,400 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 169,400 đ
Giá: 624,800 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 624,800 đ
Giá: 319,000 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 319,000 đ
Giá: 550,000 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 550,000 đ
Giá: 249,700 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 249,700 đ
Giá: 724,900 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 724,900 đ
Giá: 498,300 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 498,300 đ
Giá: 194,700 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 194,700 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn