BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550

MPN: 06011A15K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 940,500
2+ 893,475
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Kèm Phụ Kiện

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Kèm Phụ Kiện

MPN: 06011A15K1
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,210,000
2+ 1,149,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 80 món (Ngành Điện)

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 80 món (Ngành Điện)

MPN: 06011A15K2
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,955,800
2+ 1,858,010
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 122 món (XL)

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 122 món (XL)

MPN: 06011A15K3
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,800,700
2+ 1,710,665
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 100 món

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 100 món

MPN: 06011A15K7
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,474,000
2+ 1,400,300
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 19 món

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 19 món

MPN: 06011A15K8
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,364,000
2+ 1,295,800
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 800W 1.5-13 mm GSB 20-2RE

Máy Khoan Động Lực Bosch 800W 1.5-13 mm GSB 20-2RE

MPN: 06011A21K1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,847,900
2+ 2,705,505
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 320W - 6.5mm GBM 320

Máy Khoan Bosch 320W - 6.5mm GBM 320

MPN: 06011A45K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 706,200
2+ 670,890
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 350W 1-10mm GBM 350

Máy Khoan Bosch 350W 1-10mm GBM 350

MPN: 06011A95K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 849,200
2+ 806,740
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Từ Bosch 1200W GBM 50-2

Máy Khoan Từ Bosch 1200W GBM 50-2

MPN: 06011B40K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 27,390,000
2+ 26,020,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Vali nhựa)

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Vali nhựa)

MPN: 06012161K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,320,000
2+ 1,254,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Hộp Giấy)

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Hộp Giấy)

MPN: 06012161K1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,267,200
2+ 1,203,840
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE (Hộp Giấy)

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE (Hộp Giấy)

MPN: 06012271K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,466,300
2+ 1,392,985
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE Bộ 100 món

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE Bộ 100 món

MPN: 06012271K3
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,919,500
2+ 1,823,525
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 16 RE (Hộp Nhựa)

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 16 RE (Hộp Nhựa)

MPN: 06012281K1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,641,200
2+ 1,559,140
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 350W 0.5-6.5mm GBM 6 RE

Máy Khoan Bosch 350W 0.5-6.5mm GBM 6 RE

MPN: 06014725K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,073,600
2+ 1,019,920
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 600W 1-10mm GBM 10 RE

Máy Khoan Bosch 600W 1-10mm GBM 10 RE

MPN: 06014735K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,171,500
2+ 1,112,925
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 600W 1.5-13mm GBM 13 RE

Máy Khoan Bosch 600W 1.5-13mm GBM 13 RE

MPN: 06014775K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,496,000
2+ 1,421,200
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 800W - 3.5J GBH 3-28 DRE

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 800W - 3.5J GBH 3-28 DRE

MPN: 061123A0K0
Danh mục: Máy Khoan Búa
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,235,900
2+ 5,924,105
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 550W 0-1.7J GBH 2-18 RE

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 550W 0-1.7J GBH 2-18 RE

MPN: 06112583K1
Danh mục: Máy Khoan Búa
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,367,200
2+ 2,248,840
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày