BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Công Suất

Đường Kính Mũi Khoan

Đường Kính Mũi Khoan

Điện Áp

Chiều Dài

Chiều Dài

Chiều Cao

Chiều Cao

Dòng Điện

Máy Khoan

Máy Khoan

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550

MPN: 06011A15K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,177,000
2+ 1,118,150
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Kèm Phụ Kiện

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Kèm Phụ Kiện

MPN: 06011A15K1
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,511,400
2+ 1,435,830
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 80 món (Ngành Điện)

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 80 món (Ngành Điện)

MPN: 06011A15K2
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,438,700
2+ 2,316,765
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 122 món (XL)

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 122 món (XL)

MPN: 06011A15K3
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,046,000
2+ 1,943,700
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 100 món

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 100 món

MPN: 06011A15K7
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,807,300
2+ 1,716,935
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 19 món

Máy Khoan Động Lực Bosch 550W 1.5-13 mm GSB 550 Bộ 19 món

MPN: 06011A15K8
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,696,200
2+ 1,611,390
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 800W 1.5-13 mm GSB 20-2RE

Máy Khoan Động Lực Bosch 800W 1.5-13 mm GSB 20-2RE

MPN: 06011A21K1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,333,000
2+ 3,166,350
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 320W - 6.5mm GBM 320

Máy Khoan Bosch 320W - 6.5mm GBM 320

MPN: 06011A45K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 830,500
2+ 788,975
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 350W 1-10mm GBM 350

Máy Khoan Bosch 350W 1-10mm GBM 350

MPN: 06011A95K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,004,300
2+ 954,085
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Từ Bosch 1200W GBM 50-2

Máy Khoan Từ Bosch 1200W GBM 50-2

MPN: 06011B40K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 31,430,300
2+ 29,858,785
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Vali nhựa)

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Vali nhựa)

MPN: 06012161K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,573,000
2+ 1,494,350
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Hộp Giấy)

Máy Khoan Động Lực Bosch 500W 1.5-10 mm GSB 10 RE (Hộp Giấy)

MPN: 06012161K1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,486,100
2+ 1,411,795
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE (Hộp Giấy)

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE (Hộp Giấy)

MPN: 06012271K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,712,700
2+ 1,627,065
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE Bộ 100 món

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 13 RE Bộ 100 món

MPN: 06012271K3
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,288,000
2+ 2,173,600
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 16 RE (Hộp Nhựa)

Máy Khoan Động Lực Bosch 600W 1.5-13 mm GSB 16 RE (Hộp Nhựa)

MPN: 06012281K1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,960,200
2+ 1,862,190
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 350W 0.5-6.5mm GBM 6 RE

Máy Khoan Bosch 350W 0.5-6.5mm GBM 6 RE

MPN: 06014725K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,263,900
2+ 1,200,705
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 600W 1-10mm GBM 10 RE

Máy Khoan Bosch 600W 1-10mm GBM 10 RE

MPN: 06014735K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,359,600
2+ 1,291,620
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Bosch 600W 1.5-13mm GBM 13 RE

Máy Khoan Bosch 600W 1.5-13mm GBM 13 RE

MPN: 06014775K0
Danh mục: Máy Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,712,700
2+ 1,627,065
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 800W - 3.5J GBH 3-28 DRE

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 800W - 3.5J GBH 3-28 DRE

MPN: 061123A0K0
Danh mục: Máy Khoan Búa
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,519,600
2+ 7,143,620
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 550W 0-1.7J GBH 2-18 RE

Máy Khoan Búa SDS+ Bosch 550W 0-1.7J GBH 2-18 RE

MPN: 06112583K1
Danh mục: Máy Khoan Búa
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,689,500
2+ 2,555,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày