Loading...

Cờ Lê 2 Đầu Vòng

Cờ lê 2 đầu vòng (Box Wrenches) là loại cờ lê có 2 đầu vòng, thường có mặt trong với 6 hoặc 12 cạnh để phù hợp với đai ốc, bu lông. Hai đầu của cờ lê này thường được thiết kế thẳng hoặc nghiêng với thân, giúp tạo lực tác động mạnh khi sử dụng. Cờ lê đầu vòng thường được sử dụng để siết chặt hoặc nới lỏng ốc vít.

593 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 1,157,200 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,157,200 đ
Giá: 1,312,300 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,312,300 đ
Giá: 1,525,700 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,525,700 đ
Giá: 1,700,600 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,700,600 đ
Giá: 2,526,700 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 2,526,700 đ
Giá: 264,000 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 264,000 đ
Giá: 276,100 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 276,100 đ
Giá: 310,200 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 310,200 đ
Giá: 339,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 339,900 đ
Giá: 339,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 339,900 đ
Giá: 413,600 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 413,600 đ
Giá: 437,800 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 437,800 đ
Giá: 629,200 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 629,200 đ
Giá: 196,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 196,900 đ
Giá: 199,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 199,100 đ
Giá: 199,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 199,100 đ
Giá: 206,799 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 206,799 đ
Giá: 206,799 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 206,799 đ
Giá: 214,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 214,500 đ
Giá: 214,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 214,500 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn