Loading...

Mũi Doa Tay

Mũi doa được sử dụng để mở rộng lỗ tới một kích thước chính xác và làm nhẵn bề mặt lỗ. Thao tác doa có thể sử dụng bằng máy CNC, máy cơ, hoặc làm bằng tay. Không bao giờ xoay mũi doa theo hướng ngược lại của vết cắt. Điều này sẽ làm hỏng độ chính xác và độ bóng của thành lỗ.
Doa Tay: Doa tay có một phần hình vuông ở cuối chuôi để dao doa có thể được quay bằng tay với cờ lê có thể điều chỉnh hoặc chìa vặn tay cầm thẳng. Hầu hết các máy doa tay đều có độ côn nhẹ ở đầu cắt để dễ dàng vào lỗ.

59 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Đường Kính MũiChiều Dài XoắnTổng Chiều DàiSố Me CắtVật LiệuGiá

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn