Loading...

Seal - Phốt - Oring

Vật Liệu Làm Kín là phụ kiện hỗ trợ cho các chi tiết kỹ thuật trong việc làm kín, chắn bụi trong hệ thống thủy lực. Một số ứng dụng có thể kể đến như: Sửa chữa bảo trì máy móc, ứng dụng trong công nghiệp, thiết bị hàng không vũ trụ,… Có tính linh hoạt, ứng dụng cao, có thể tiếp xúc trên nhiều bề mặt khác nhau, giúp quá trình vận hành máy móc được hiệu quả và lâu bền hơn.

10902 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 501 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 50,100 đ
Giá: 545 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 54,500 đ
Giá: 1,793 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 179,300 đ
Giá: 1,862 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 186,200 đ
Giá: 113,102 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 113,102 đ
Giá: 225,388 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 225,388 đ
Giá: 1,320,495 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 1,320,495 đ
Giá: 244,860 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 244,860 đ
Giá: 734,580 đ / Sợi (có VAT)
Tổng cộng: 734,580 đ
Giá: 17,490 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 87,450 đ
Giá: 52,470 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 52,470 đ
Giá: 1,574,100 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 1,574,100 đ
Giá: 15,180 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 75,900 đ
Giá: 244,860 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 244,860 đ
Giá: 244,860 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 244,860 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn