BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Vật Liệu Làm Kín

Vật Liệu Làm Kín

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID100 x OD110

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID100 x OD110

MPN: H839N-100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 153,230
4+ 145,569
10+ 137,907
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID110 x OD120

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID110 x OD120

MPN: H839N-110
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 159,940
4+ 151,943
10+ 143,946
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID120 x OD130

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID120 x OD130

MPN: H839N-120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 168,410
4+ 159,990
10+ 151,569
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID130 x OD143

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID130 x OD143

MPN: H839N-130
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 203,720
4+ 193,534
10+ 183,348
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID136 x OD149

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID136 x OD149

MPN: H839N-136
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 218,900
4+ 207,955
10+ 197,010
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID14 x OD22

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID14 x OD22

MPN: H839N-14
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 53,900
10+ 51,205
50+ 48,510
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID145 x OD158

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID145 x OD158

MPN: H839N-145
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 240,790
3+ 228,751
10+ 216,711
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID18 x OD26

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID18 x OD26

MPN: H839N-18
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 53,900
10+ 51,205
50+ 48,510
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID30 x OD38

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID30 x OD38

MPN: H839N-30
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 64,020
10+ 60,819
20+ 57,618
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID38 x OD46

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID38 x OD46

MPN: H839N-38
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 75,790
8+ 72,001
20+ 68,211
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID45 x OD53

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID45 x OD53

MPN: H839N-45
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 74,030
8+ 70,329
20+ 66,627
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID50 x OD58

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID50 x OD58

MPN: H839N-50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 82,500
8+ 78,375
20+ 74,250
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID55 x OD63

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID55 x OD63

MPN: H839N-55
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 94,270
6+ 89,557
20+ 84,843
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID60 x OD68

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID60 x OD68

MPN: H839N-60
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 94,270
6+ 89,557
20+ 84,843
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID63 x OD71

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID63 x OD71

MPN: H839N-63
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 99,330
6+ 94,364
20+ 89,397
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID70 x OD80

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID70 x OD80

MPN: H839N-70
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 109,450
6+ 103,978
20+ 98,505
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID75 x OD85

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID75 x OD85

MPN: H839N-75
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 116,160
4+ 110,352
20+ 104,544
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID80 x OD90

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID80 x OD90

MPN: H839N-80
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 122,870
4+ 116,727
20+ 110,583
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID95 x OD105

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID95 x OD105

MPN: H839N-95
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 144,760
4+ 137,522
20+ 130,284
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Oring Gapi NBR70A d8 x T2

Oring Gapi NBR70A d8 x T2

MPN: OR70A1036
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 6,600
50+ 3,960
500+ 2,640
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày