MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Vật Liệu Làm Kín

Tốc Độ Tối Đa
Nhiệt Độ
Đường Kính Trong (Ød1)
Đường Kính Ngoài (ØD1)
Rãnh (L1)
Rãnh (L2)
Đường Kính Ngoài (ØD2)
Đường Kính Vòng Trong (d1)
Đường Kính Thân (d2)
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Thương Hiệu
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Vật Liệu Làm Kín