BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Vật Liệu Làm Kín

Vật Liệu Làm Kín

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID100 x OD110

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID100 x OD110

MPN: H839N-100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 178,420
10+ 160,578
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID110 x OD120

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID110 x OD120

MPN: H839N-110
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 186,230
10+ 167,607
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID120 x OD130

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID120 x OD130

MPN: H839N-120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 196,020
10+ 176,418
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID130 x OD143

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID130 x OD143

MPN: H839N-130
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 237,160
10+ 213,444
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID136 x OD149

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID136 x OD149

MPN: H839N-136
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 254,870
10+ 229,383
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID14 x OD22

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID14 x OD22

MPN: H839N-14
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 62,700
10+ 56,430
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID145 x OD158

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID145 x OD158

MPN: H839N-145
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 280,280
10+ 252,252
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID18 x OD26

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID18 x OD26

MPN: H839N-18
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 62,700
10+ 56,430
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID30 x OD38

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID30 x OD38

MPN: H839N-30
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 74,470
10+ 67,023
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID38 x OD46

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID38 x OD46

MPN: H839N-38
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 88,220
10+ 79,398
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID45 x OD53

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID45 x OD53

MPN: H839N-45
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 86,240
10+ 77,616
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID50 x OD58

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID50 x OD58

MPN: H839N-50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 96,030
10+ 86,427
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID55 x OD63

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID55 x OD63

MPN: H839N-55
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 109,780
10+ 98,802
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID60 x OD68

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID60 x OD68

MPN: H839N-60
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 109,780
10+ 98,802
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID63 x OD71

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID63 x OD71

MPN: H839N-63
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 115,610
10+ 104,049
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID70 x OD80

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID70 x OD80

MPN: H839N-70
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 127,380
10+ 114,642
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID75 x OD85

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID75 x OD85

MPN: H839N-75
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 135,300
10+ 121,770
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID80 x OD90

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID80 x OD90

MPN: H839N-80
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 143,110
10+ 128,799
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID95 x OD105

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID95 x OD105

MPN: H839N-95
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 168,630
10+ 151,767
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Oring Gapi NBR70A d8 x T2

Oring Gapi NBR70A d8 x T2

MPN: OR70A1036
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 6,600
50+ 3,960
500+ 2,640
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày