Loading...

Mũi Taro Ren

Mũi Taro là dụng cụ được sử dụng để tạo ren trong cho lỗ đã có sẵn. Mũi taro có thể dùng tay hoặc sử dụng trên máy phay, máy tiện, máy khoan. Mũi taro được phân loại theo kích thước ren gia công và bước ren (M3 x 0.5, M4 x 0.7 , M5 x 0.8,...) , theo loại ren (ren hệ mét, ren hệ Anh, ren hệ Mỹ, Ren NPT, ...), theo hình dạng của mũi taro (xoắn, thẳng, nén,..). Bàn Taro sử dụng để tạo ren trên trục. Bàn taro thưởng sử dụng bằng tay thông qua dụng cụ tay quay bàn ren.

3758 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 135,190 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 135,190 đ
Giá: 45,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 45,100 đ
Giá: 43,120 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 43,120 đ
Giá: 93,170 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 93,170 đ
Giá: 31,020 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 31,020 đ
Giá: 93,170 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 93,170 đ
Giá: 31,020 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 31,020 đ
Giá: 108,021 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 108,021 đ
Giá: 36,080 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 36,080 đ
Giá: 114,070 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 114,070 đ
Giá: 37,950 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 37,950 đ
Giá: 150,040 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 150,040 đ
Giá: 50,051 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 50,051 đ
Giá: 62,040 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 62,040 đ
Giá: 62,040 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 62,040 đ
Giá: 186,120 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 186,120 đ
Giá: 62,040 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 62,040 đ
Giá: 81,070 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 81,070 đ
Giá: 243,210 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 243,210 đ
Giá: 81,070 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 81,070 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn