BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Nguồn

Phạm Vi Đo

Nhiệt Độ Hoạt Động

Chiều Cao

Ren Giá Đỡ

Máy Thủy Bình Bosch GOL 26 D

Máy Thủy Bình Bosch GOL 26 D

MPN: 0601068000
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,002,380
2+ 6,442,190
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Thủy Bình Bosch GOL 32 D

Máy Thủy Bình Bosch GOL 32 D

MPN: 0601068500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,503,880
2+ 7,823,570
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết Bị Nhận Tia Laser Đỏ Bosch LR 6

Thiết Bị Nhận Tia Laser Đỏ Bosch LR 6

MPN: 0601069H00
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,991,220
2+ 1,831,923
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 250 VF

Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 250 VF

MPN: 0601072170
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 12,678,820
2+ 11,664,515
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 30

Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 30

MPN: 06010725K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,659,580
2+ 2,446,814
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 40

Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 40

MPN: 06010729K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,993,760
2+ 2,754,259
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 50 C

Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 50 C

MPN: 0601072CK0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,431,580
2+ 4,997,054
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 150 C

Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 150 C

MPN: 0601072FK0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 10,843,140
2+ 9,975,689
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 500

Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 500

MPN: 0601072HK0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,996,300
2+ 3,676,596
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 100

Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 100

MPN: 0601072P40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,834,520
2+ 6,287,759
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 400

Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 400

MPN: 0601072RK0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,160,080
2+ 2,907,274
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Chân Máy Thủy Bình Bosch BT 160

Chân Máy Thủy Bình Bosch BT 160

MPN: 0601091200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,324,400
2+ 1,218,448
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cây Mia  Bosch GR 500

Cây Mia Bosch GR 500

MPN: 0601094300
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,490,720
2+ 1,371,463
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ Set Máy Thủy Bình Bosch GOL 26 D (Kèm Phụ Kiện)

Bộ Set Máy Thủy Bình Bosch GOL 26 D (Kèm Phụ Kiện)

MPN: 0615A000PS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,106,020
2+ 8,377,539
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ Set Máy Thủy Bình Bosch GOL 32 D (Kèm Phụ Kiện)

Bộ Set Máy Thủy Bình Bosch GOL 32 D (Kèm Phụ Kiện)

MPN: 0615A000PT
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 10,675,280
2+ 9,821,258
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Đo Khoảng Cách Laser Makita LD030P

Máy Đo Khoảng Cách Laser Makita LD030P

MPN: LD030P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,945,900
2+ 1,848,605
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Đo Khoảng Cách Laser Makita LD050P

Máy Đo Khoảng Cách Laser Makita LD050P

MPN: LD050P
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,579,500
2+ 2,450,525
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Đo Khoảng Cách Laser Crown 40m CT 44028

Máy Đo Khoảng Cách Laser Crown 40m CT 44028

MPN: MS-CT44028
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 787,600
2+ 748,220
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Đo Khoảng Cách Laser Crown 80m CT 44030

Máy Đo Khoảng Cách Laser Crown 80m CT 44030

MPN: MS-CT44030
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,025,200
2+ 973,940
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Đo Khoảng Cách Laser Crown 100m CT 44031

Máy Đo Khoảng Cách Laser Crown 100m CT 44031

MPN: MS-CT44031
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,312,300
2+ 1,246,685
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày