BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Chiều Dài Cây Mia

Chiều Dài Cây Mia

Chiều Cao Chân Máy

Chiều Cao Chân Máy

Loại

Dụng Cụ Đo Khoảng Cách

Dụng Cụ Đo Khoảng Cách

Máy Thủy Bình Bosch GOL 26 D

Mã sản phẩm: 0601068000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,002,380 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Thủy Bình Bosch GOL 32 D

Mã sản phẩm: 0601068500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 8,503,880 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thiết Bị Nhận Tia Laser Đỏ Bosch LR 6

Mã sản phẩm: 0601069H00
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,991,220 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 250 VF

Mã sản phẩm: 0601072170
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 12,678,820 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 30

Mã sản phẩm: 06010725K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,659,580 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 40

Mã sản phẩm: 06010729K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,993,760 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 50 C

Mã sản phẩm: 0601072CK0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,431,580 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 150 C

Mã sản phẩm: 0601072FK0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 10,843,140 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 500

Mã sản phẩm: 0601072HK0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,996,300 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 100

Mã sản phẩm: 0601072P40
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,834,520 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Đo Khoảng Cách Laser Bosch GLM 400

Mã sản phẩm: 0601072RK0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,160,080 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Chân Máy Thủy Bình Bosch BT 160

Mã sản phẩm: 0601091200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,324,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Cây Mia Bosch GR 500

Mã sản phẩm: 0601094300
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,490,720 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ Set Máy Thủy Bình Bosch GOL 26 D (Kèm Phụ Kiện)

Mã sản phẩm: 0615A000PS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 9,106,020 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ Set Máy Thủy Bình Bosch GOL 32 D (Kèm Phụ Kiện)

Mã sản phẩm: 0615A000PT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 10,675,280 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Đo Khoảng Cách Laser Makita LD030P

Mã sản phẩm: LD030P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,179,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Đo Khoảng Cách Laser Makita LD050P

Mã sản phẩm: LD050P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,889,040 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Đo Khoảng Cách Laser Crown 40m CT 44028

Mã sản phẩm: MS-CT44028
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 882,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Đo Khoảng Cách Laser Crown 80m CT 44030

Mã sản phẩm: MS-CT44030
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,148,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Đo Khoảng Cách Laser Crown 100m CT 44031

Mã sản phẩm: MS-CT44031
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,470,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.