BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Đầu

Đường Kính Chân

Chiều Dài L

Chiều Dài Chân

Vật Liệu Chân

Vật Liệu Đầu

Rivet Inox Chân Thép

Rivet Inox Chân Thép

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.0x10mm (1000pcs)

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.0x10mm (1000pcs)

MPN: V1040010H1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 875,050
2+ 673,789
3+ 630,036
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.0x12mm (500pcs)

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.0x12mm (500pcs)

MPN: V1040012H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 520,300
2+ 400,631
5+ 374,616
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 1 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.0x16mm (500pcs)

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.0x16mm (500pcs)

MPN: V1040016H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 450,710
1+ 450,710
5+ 421,443
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.8x8mm (500pcs)

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.8x8mm (500pcs)

MPN: V1048008H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 420,663
1+ 420,663
5+ 393,347
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.8x10mm (500pcs)

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.8x10mm (500pcs)

MPN: V1048010H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 440,694
1+ 440,694
5+ 412,078
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.8x12mm (500pcs)

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.8x12mm (500pcs)

MPN: V1048012H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 460,726
1+ 460,726
5+ 430,808
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.8x16mm (500pcs)

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.8x16mm (500pcs)

MPN: V1048016H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 530,836
1+ 530,836
5+ 496,366
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày