BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Chân

Chiều Dài Chân

Vật Liệu Chân

Vật Liệu Đầu

Rivet Inox Chân Thép

Rivet Inox Chân Thép

Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.0x10mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V1040010H1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 1,106,073 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.0x12mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V1040012H0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 660,342 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.0x16mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V1040016H0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 742,886 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.8x8mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V1048008H0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 693,359 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.8x10mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V1048010H0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 726,375 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.8x12mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V1048012H0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 759,392 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Rivet Inox 304 Chân Thép OD4.8x16mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V1048016H0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 874,954 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.