Loading...

Dầu Mỡ Bôi Trơn

Dầu mỡ bôi trơn công nghiệp hay mỡ bò được sử dụng để bôi trơn cho các chi tiết máy trong động cơ như hộp số, xích tải.... Nó giúp giảm thiểu ma sát và nhiệt, nhờ đó động cơ hoạt động hiệu quả hơn và bền hơn ... Dầu mỡ bôi trơn công nghiệp được chia ra thành các loại chính như: Dầu mỡ bôi trơn thông dụng, Dầu mỡ bôi trơn chịu nhiệt, Dầu mỡ bôi trơn chịu tải nặng, Dầu mỡ bôi trơn dùng trong công nghiệp thực phẩm, Dầu mỡ bôi trơn dùng trong ứng dụng đặc biệt ... Những thương hiệu dầu mỡ bôi trơn có chất lượng hàng đầu trên thế giới phải kể tên như: Dầu mỡ bôi trơn SKF...

98 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 1,235,587 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,235,587 đ
Giá: 1,235,027 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,235,027 đ
Giá: 1,235,587 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,235,587 đ
Giá: 1,153,640 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,153,640 đ
Giá: 1,936,726 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,936,726 đ
Giá: 4,962,496 đ / Can (có VAT)
Tổng cộng: 4,962,496 đ
Giá: 5,587,472 đ / Can (có VAT)
Tổng cộng: 5,587,472 đ
Giá: 4,522,861 đ / Lon (có VAT)
Tổng cộng: 4,522,861 đ
Giá: 668,206 đ / Lon (có VAT)
Tổng cộng: 668,206 đ
Giá: 9,948,312 đ / Thùng (có VAT)
Tổng cộng: 9,948,312 đ
Giá: 147,166,690 đ / Thùng (có VAT)
Tổng cộng: 147,166,690 đ
Giá: 2,905,474 đ / Lon (có VAT)
Tổng cộng: 2,905,474 đ
Giá: 20,861,547 đ / Thùng (có VAT)
Tổng cộng: 20,861,547 đ
Giá: 5,988,664 đ / Lon (có VAT)
Tổng cộng: 5,988,664 đ
Giá: 1,451,006 đ / Lon (có VAT)
Tổng cộng: 1,451,006 đ
Giá: 40,544,152 đ / Thùng (có VAT)
Tổng cộng: 40,544,152 đ
Giá: 462,068 đ / Tuýp (có VAT)
Tổng cộng: 462,068 đ
Giá: 14,204,678 đ / Thùng (có VAT)
Tổng cộng: 14,204,678 đ
Giá: 4,737,255 đ / Lon (có VAT)
Tổng cộng: 4,737,255 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn