Loading...

Đầu Cosse Nối Cáp Điện Compression Terminal Lugs

Đầu Cosse Nối Cáp Điện với tên gọi tiếng Anh là Compression Terminal Lugs. Chức năng của Compression Terminal Lugs vẫn giống như các loại đầu cosse nối dây điện đó chính là kết nối cáp điện với cáp điện hoặc cáp điện với các máy móc khác. Thân Đầu Cosse Nối Cáp có các dải màu và mã màu để xác định vị trí cần nén cũng như Khuôn bấm và công cụ cần thiết để tạo liên kết chắc chắn, đồng nhất giữa cáp và đầu nối.

2 khác biệt lớn nhất giữa các loại cosse thông thường và Compression Lugs:

1. Compression Lugs có thông số rõ ràng về lực nén cần thiết để tạo ra một kết nối chắc chắn giữa đầu cosse và cáp điện trong khi các đầu cosse thông thường thì không.

2. Compression Lugs chịu được lực căng dây cao hơn đáng kể so với đầu cosse thông thường nên đồng thời dụng cụ để nén và giá thành của Compression Terminal Lugs cũng sẽ cao hơn.

837 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 378,562 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 378,562 đ
Giá: 96,842 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 96,842 đ
Giá: 96,842 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 96,842 đ
Giá: 139,979 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 139,979 đ
Giá: 213,491 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 213,491 đ
Giá: 265,433 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 265,433 đ
Giá: 273,797 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 273,797 đ
Giá: 279,960 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 279,960 đ
Giá: 307,251 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 307,251 đ
Giá: 346,869 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 346,869 đ
Giá: 515,901 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 515,901 đ
Giá: 38,737 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 38,737 đ
Giá: 78,794 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,794 đ
Giá: 106,966 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 106,966 đ
Giá: 106,966 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 106,966 đ
Giá: 139,979 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 139,979 đ
Giá: 243,425 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 243,425 đ
Giá: 265,433 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 265,433 đ
Giá: 427,863 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 427,863 đ
Giá: 439,748 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 439,748 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn