Loading...

Pa Lăng

Pa lăng là một thiết bị được sử dụng để nâng hoặc hạ những vật có tải trọng nặng, gồm dây cáp hoặc dây xích được vắt qua các puly như 1 chiếc dòng dọc . Nó có thể được vận hành bằng tay, điều khiển bằng điện hoặc khí nén và có thể sử dụng dây xích, sợi hoặc dây thép làm phương tiện nâng của nó. Trên thị trường hiện nay, có nhiều chủng loại về hình dáng cũng như chất lượng được sử dụng cho từng mục đích khác nhau như: pa lăng xích kéo tay, xích lắc tay, pa lăng dây cáp, pa lăng điện...

Bấm vào mã sản phẩm để xem thêm thông số chi tiết.

29 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn