Loading...

Dao Rọc Giấy

Dao rọc giấy là dụng cụ cầm tay nhỏ gọn sử dụng cho công việc văn phòng, thủ công, đóng gói. Chúng được dùng để cắt giấy, dây nhựa, màng co... Lưỡi dao có thể thu gọn lại sau khi sử dụng và thường có 7 đến 10 đốt, sau khi đốt này mòn bẻ đi sẽ được đốt mới sắc bén.

49 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 22,000 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 110,000 đ
Giá: 64,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 324,500 đ
Giá: 124,300 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 124,300 đ
Giá: 506,000 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 506,000 đ
Giá: 114,400 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 114,400 đ
Giá: 128,700 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 128,700 đ

Dao Rọc Giấy 25mm Stanley 10-425

Giá: 148,500 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 148,500 đ
Giá: 183,700 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 183,700 đ
Giá: 269,500 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 269,500 đ
Giá: 169,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 169,400 đ
Giá: 59,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 59,400 đ

Dao Rọc Giấy Gập 3x17mm Sata 93647

Giá: 220,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 220,000 đ
Giá: 129,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 129,800 đ
Giá: 169,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 169,400 đ
Giá: 239,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 239,800 đ
Giá: 124,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 124,300 đ
Giá: 149,600 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 149,600 đ
Giá: 169,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 169,400 đ
Giá: 199,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 199,100 đ

Dao Rọc Giấy Inox 9x73mm Sata 93611

Giá: 49,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 49,500 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn