BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Vật Liệu

Siết Cổ Dê Bulong Inox 304

Siết Cổ Dê Bulong Inox 304

Có 6 sản phẩm
Siết Cổ Dê Bulong Inox 304 DN16 (25mm)

Mã sản phẩm: CLA23D160-S2
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 8,019 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/04.
Siết Cổ Dê Bulong Inox 304 DN20 (30mm)

Mã sản phẩm: CLA23D200-S2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 8,910 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Siết Cổ Dê Bulong Inox 304 DN25 (35mm)

Mã sản phẩm: CLA23D250-S2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 9,623 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/04.
Siết Cổ Dê Bulong Inox 304 DN32 (45mm)

Mã sản phẩm: CLA23D320-S2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 12,474 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/04.
Siết Cổ Dê Bulong Inox 304 DN40 (50mm)

Mã sản phẩm: CLA23D400-S2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 13,543 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/04.
Siết Cổ Dê Bulong Inox 304 DN50 (60mm)

Mã sản phẩm: CLA23D500-S2
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 16,038 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/04.
support_icon