Loading...

Tắc Kê Inox

Tắc Kê (Anchor Bolt) là một loại tắc kê nở có dạng hình ống, thân tròn có lỗ. Được chế tạo từ vật liệu inox 304. Nó có công dụng tạo nên điểm neo dài hạn trong nền bê tông, tường gạch và khối xây. Ứng dụng khi thi công treo khung xương trần giả, máng cáp điện, bảng hiệu, tay vịn cầu thang, lan can, treo hệ thống ống cấp thoát nước, hệ thống đường ống gió công trình,...

78 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 2,338 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 58,450 đ
Giá: 2,829 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 565,800 đ
Giá: 2,805 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 70,125 đ
Giá: 3,260 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 391,200 đ
Giá: 3,273 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 81,825 đ
Giá: 3,722 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 558,300 đ
Giá: 3,975 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 99,375 đ
Giá: 4,180 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 418,000 đ
Giá: 5,845 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 146,125 đ
Giá: 4,443 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 111,075 đ
Giá: 5,287 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 528,700 đ
Giá: 5,143 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,575 đ
Giá: 6,026 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 482,080 đ
Giá: 5,727 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 143,175 đ
Giá: 6,731 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 471,170 đ
Giá: 7,442 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 446,520 đ
Giá: 6,662 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 66,620 đ
Giá: 8,179 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 490,740 đ
Giá: 7,714 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 77,140 đ
Giá: 9,452 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 378,080 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn