Loading...

Kép Nối

Kép Nối Ống (Hexagon Nipple) là phụ kiện có ren ở 2 đầu của hình dạng lục giác ở trung tâm, giúp cho người sử dụng để dàng siết chặt hoặc tháo lỏng bằng cờ lê, thường dùng để nối nhanh các đầu ống hoặc các thiết bị có ren khác. Được ứng dụng phổ biến liên quan đến ô tô, hệ thống ống nước hoặc công nghiệp.

18 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn