BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Panme Đo Răng

Panme Đo Răng

Có 11 sản phẩm
Panme điện tử đo răng không xoay Mitutoyo 369-250-30 (0-25mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 369-250-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,969,500 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đo răng không xoay Mitutoyo 369-251-30 (25-50mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 369-251-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 8,685,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo bước răng cơ khí Mitutoyo 123-101 (0-25mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 123-101-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,021,250 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo bước răng cơ khí Mitutoyo 123-102 (25-50mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 123-102-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,240,700 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo bước răng cơ khí Mitutoyo 123-103 (50-75mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 123-103-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,425,500 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo bước răng cơ khí Mitutoyo 123-104 (75-100mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 123-104-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,610,300 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo đường kính vòng chia Mitutoyo 124-173 (0-25mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 124-173-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 4,793,250 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo bước răng điện tử Mitutoyo 323-250-30 (0-25mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 323-250-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,745,200 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo bánh răng điện tử Mitutoyo 324-251-30 (0-25mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 324-251-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,680,750 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo răng trục không xoay Mitutoyo 169-201 (0-25mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 169-201-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Panme đo răng trục không xoay Mitutoyo 169-202 (25-50mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 169-202-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon