Loading...

Panme Đo Răng

Panme đo răng là dụng cụ được thiết kế để dễ dàng để đo chiều dài giữa các bước răng trong các cơ cấu xoắn ốc hay cơ cấu trục thẳng. Có 2 loại là panme đo răng cơ khí và panme đo răng điện tử. Kết quả được đọc trên vạch chia với độ chính xác nhất giúp người sử dụng dễ dàng đọc kết quả và làm việc hiệu quả nhanh chóng hơn. Thường được sử dụng trong ngành sản xuất cơ khí, chế tạo máy móc, công cụ, nhựa, gỗ, nhôm, kính…

11 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 8,073,588 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 8,073,588 đ
Giá: 8,803,054 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 8,803,054 đ
Giá: 2,052,397 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,052,397 đ
Giá: 2,262,583 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,262,583 đ
Giá: 2,460,404 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,460,404 đ
Giá: 2,645,862 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,645,862 đ
Giá: 4,858,989 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 4,858,989 đ
Giá: 6,837,204 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 6,837,204 đ
Giá: 7,789,219 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 7,789,219 đ
Giá: 3,301,145 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,301,145 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn