BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Công Suất

Điện Áp

Lưu Lượng Hút Tối Đa

Lưu Lượng Khí

Khả Năng Chứa Bụi

Thời Gian Sử Dụng Liên Tục

Thương Hiệu

Máy Hút Bụi

Máy Hút Bụi

Có 42 sản phẩm
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 10.8V CL100DZ

Mã sản phẩm: CL100DZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 10.8V CL104DWR

Mã sản phẩm: CL104DWR
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 10.8V CL104DWY

Mã sản phẩm: CL104DWY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 10.8V CL104DWYX

Mã sản phẩm: CL104DWYX
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 10.8V CL111DWR

Mã sản phẩm: CL111DWR
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 10.8V CL114FDWIX

Mã sản phẩm: CL114FDWIX
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 12V CL106FDSY

Mã sản phẩm: CL106FDSY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 12V CL106FDSYW

Mã sản phẩm: CL106FDSYW
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 12V CL106FDWY

Mã sản phẩm: CL106FDWY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 12V CL106FDWYW

Mã sản phẩm: CL106FDWYW
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 12V CL106FDZ

Mã sản phẩm: CL106FDZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 12V CL106FDZW

Mã sản phẩm: CL106FDZW
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 12V CL107FDSY

Mã sản phẩm: CL107FDSY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 12V CL107FDSYW

Mã sản phẩm: CL107FDSYW
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 12V CL107FDWY

Mã sản phẩm: CL107FDWY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 12V CL107FDWYW

Mã sản phẩm: CL107FDWYW
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 12V CL107FDZ

Mã sản phẩm: CL107FDZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 12V CL107FDZW

Mã sản phẩm: CL107FDZW
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 12V CL108FDSY

Mã sản phẩm: CL108FDSY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Máy Hút Bụi Dùng Pin Makita 12V CL108FDSYW

Mã sản phẩm: CL108FDSYW
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon