Loading...

Mỏ Lết Có Điều Chỉnh

Mỏ lết có điều chỉnh (Adjustable Wrenches) là một dụng cụ cầm tay có khả năng điều chỉnh kích thước độ rộng hẹp của má kẹp, giúp nó phù hợp với nhiều loại đai ốc và bu lông có kích thước khác nhau. Cấu tạo của loại mỏ lết này gồm 3 bộ phận chính: hàm kẹp di động, tay cầm và núm khóa điều chỉnh độ rộng hẹp. Để vặn được đai ốc, bu lông, bạn chỉ cần di chuyển phần hàm di động ôm chặt vào má của đai ốc hoặc bu lông

185 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 141,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 141,900 đ
Giá: 151,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 151,800 đ
Giá: 190,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 190,300 đ

Mỏ Lết MaxSteel 8Inch/200mm Stanley 90-948

Giá: 302,500 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 302,500 đ
Giá: 228,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 228,800 đ
Giá: 414,700 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 414,700 đ
Giá: 247,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 247,500 đ
Giá: 540,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 540,100 đ
Giá: 792,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 792,000 đ

Mỏ Lết 18Inch/45cm Stanley 87-796

Giá: 937,200 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 937,200 đ
Giá: 409,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 409,200 đ
Giá: 279,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 279,400 đ
Giá: 319,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 319,000 đ
Giá: 1,459,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,459,700 đ
Giá: 179,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 179,300 đ
Giá: 229,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 229,900 đ
Giá: 529,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 529,100 đ
Giá: 829,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 829,400 đ
Giá: 1,289,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,289,200 đ
Giá: 99,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 99,000 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn