Loading...

Cờ Lê Lực

Cờ lê lực (Torque Wrench) hay cần siết lực là một dụng cụ cầm tay được sử dụng để tác dụng một mô men xoắn cụ thể lên bulong, đai ốc. Cờ lê lực thường có các thang đo lực trên thân hoặc đồng hồ đo lực điện tử sẽ cho biết được khi nào đạt đến giá trị mô men xoắn xác định trong quá trình sử dụng.

320 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 289,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 289,300 đ

Cờ Lê Lực 1-6Nm/8mm Tone T8D6-C

Giá: 3,009,600 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,009,600 đ

Cần Siết Lực 1-6Nm/6.35mm Tone T2MN6

Giá: 3,726,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,726,800 đ

Cần Siết Lực 2-10Nm/6.35mm Tone T2MN10

Giá: 3,912,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,912,700 đ

Cờ Lê Lực 3-13Nm/8mm Tone T8D13-A

Giá: 3,176,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,176,800 đ

Cần Siết Lực 3-13Nm/6.35mm Tone T2MN13

Giá: 3,912,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,912,700 đ

Cần Siết Lực 3-15Nm/6.35mm Tone T2MN15

Giá: 3,912,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,912,700 đ
Giá: 6,852,999 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 6,852,999 đ

Cờ Lê Lực 4-20Nm/10mm Tone T10D20-A

Giá: 3,176,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,176,800 đ
Giá: 3,912,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,912,700 đ

Cần Siết Lực 5-25Nm/9.5mm Tone T3MN25

Giá: 3,912,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,912,700 đ
Giá: 6,852,999 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 6,852,999 đ
Giá: 7,591,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 7,591,100 đ

Cờ Lê Lực 10-50Nm/12mm Tone T12D50-A

Giá: 3,511,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,511,200 đ
Giá: 4,330,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 4,330,700 đ
Giá: 4,330,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 4,330,700 đ
Giá: 6,852,999 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 6,852,999 đ
Giá: 7,019,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 7,019,100 đ
Giá: 3,678,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 3,678,400 đ
Giá: 4,512,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 4,512,200 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn