Loading...

Khởi Động Động Cơ Bằng Tay LS

Bộ khởi động động cơ là một thiết bị điện được sử dụng để khởi động và dừng động cơ một cách an toàn. Tương tự như rơle, bộ khởi động động cơ chuyển đổi BẬT / TẮT nguồn tuy nhiên không giống như rơle, nó cũng cung cấp khả năng bảo vệ điện áp thấp và quá dòng.

Chức năng chính của bộ khởi động động cơ là:

  • Để khởi động động cơ một cách an toàn
  • Để dừng động cơ một cách an toàn
  • Để đảo ngược hướng của động cơ
  • Để bảo vệ động cơ khỏi điện áp thấp và quá dòng.

19 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn