BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Núm Vặn

Núm Vặn

Núm vặn nhôm Buyoung 36x23 AK-36

Núm vặn nhôm Buyoung 36x23 AK-36

MPN: AK-36
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 173,009
10+ 155,708
20+ 147,058
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Núm vặn nhôm Buyoung 50x34 AK-50

Núm vặn nhôm Buyoung 50x34 AK-50

MPN: AK-50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 312,890
10+ 281,601
20+ 265,956
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Núm vặn nhôm Buyoung 64x40 AK-64

Núm vặn nhôm Buyoung 64x40 AK-64

MPN: AK-64
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 414,487
5+ 373,038
10+ 352,314
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Núm vặn nhôm Buyoung 80x50 AK-80

Núm vặn nhôm Buyoung 80x50 AK-80

MPN: AK-80
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 521,972
5+ 469,775
10+ 443,676
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Núm vặn Inox 304 Buyoung 36.2 AKS-36

Núm vặn Inox 304 Buyoung 36.2 AKS-36

MPN: AKS-36
Danh mục: Núm Vặn AKS
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 422,585
10+ 380,326
20+ 359,197
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Núm vặn Inox 304 Buyoung 50 AKS-50

Núm vặn Inox 304 Buyoung 50 AKS-50

MPN: AKS-50
Danh mục: Núm Vặn AKS
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 640,503
5+ 576,452
10+ 544,427
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Núm vặn Inox 304 Buyoung 64 AKS-64

Núm vặn Inox 304 Buyoung 64 AKS-64

MPN: AKS-64
Danh mục: Núm Vặn AKS
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 940,876
5+ 846,789
10+ 799,745
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Núm vặn Inox 304 Buyoung 79.5 AKS-80

Núm vặn Inox 304 Buyoung 79.5 AKS-80

MPN: AKS-80
Danh mục: Núm Vặn AKS
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,395,853
5+ 1,256,268
10+ 1,186,475
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Núm vặn Buyoung M10 BK-10

Núm vặn Buyoung M10 BK-10

MPN: BK-10
Danh mục: Núm Vặn BK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 101,596
20+ 91,436
30+ 86,357
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Núm vặn Buyoung M12 BK-12

Núm vặn Buyoung M12 BK-12

MPN: BK-12
Danh mục: Núm Vặn BK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 108,224
20+ 97,401
30+ 91,990
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Núm vặn Buyoung M6 BK-6

Núm vặn Buyoung M6 BK-6

MPN: BK-6
Danh mục: Núm Vặn BK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 65,524
20+ 58,971
30+ 55,695
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Núm vặn Buyoung M8 BK-8

Núm vặn Buyoung M8 BK-8

MPN: BK-8
Danh mục: Núm Vặn BK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 72,148
20+ 64,933
30+ 61,326
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Núm vặn Buyoung M4x10 CK4-10

Núm vặn Buyoung M4x10 CK4-10

MPN: CK4-10
Danh mục: Núm Vặn CK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 22,822
20+ 20,540
50+ 19,398
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Tồn kho: 20 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Núm vặn Buyoung M4x15 CK4-15

Núm vặn Buyoung M4x15 CK4-15

MPN: CK4-15
Danh mục: Núm Vặn CK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 22,822
20+ 20,540
50+ 19,398
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Núm vặn Buyoung M4x20 CK4-20

Núm vặn Buyoung M4x20 CK4-20

MPN: CK4-20
Danh mục: Núm Vặn CK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 22,822
20+ 20,540
50+ 19,398
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Tồn kho: 20 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Núm vặn Buyoung M5x10 CK5-10

Núm vặn Buyoung M5x10 CK5-10

MPN: CK5-10
Danh mục: Núm Vặn CK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 22,822
20+ 20,540
50+ 19,398
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Tồn kho: 20 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Núm vặn Buyoung M5x15 CK5-15

Núm vặn Buyoung M5x15 CK5-15

MPN: CK5-15
Danh mục: Núm Vặn CK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 22,822
20+ 20,540
50+ 19,398
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Núm vặn Buyoung M5x20 CK5-20

Núm vặn Buyoung M5x20 CK5-20

MPN: CK5-20
Danh mục: Núm Vặn CK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 22,822
20+ 20,540
50+ 19,398
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Tồn kho: 20 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Núm vặn Buyoung M6x10 CK6-10

Núm vặn Buyoung M6x10 CK6-10

MPN: CK6-10
Danh mục: Núm Vặn CK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 22,822
20+ 20,540
50+ 19,398
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Tồn kho: 50 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Núm vặn Buyoung M6x15 CK6-15

Núm vặn Buyoung M6x15 CK6-15

MPN: CK6-15
Danh mục: Núm Vặn CK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 22,822
20+ 20,540
50+ 19,398
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 21 ngày