BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại

Phạm Vi Đo

Số Lá

Dưỡng Đo Bán Kính

Dưỡng Đo Bán Kính

Có 5 sản phẩm
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-105 (1-7mm/34 lá)

Mã sản phẩm: 186-105-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 427,350 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-106 (7.5-15mm/32 lá)

Mã sản phẩm: 186-106-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 554,400 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-107 (15.5-25mm/30 lá)

Mã sản phẩm: 186-107-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 970,200 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-110 (0.4-6mm/18 lá)

Mã sản phẩm: 186-110-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 600,600 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-902 (0.5-13mm/26 lá)

Mã sản phẩm: 186-902-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 2,067,450 đ / Bộ
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon