BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Phân Loại

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Chiều Rộng Cổ Dê

Chiều Rộng Cổ Dê

Độ Dày Cổ Dê

Độ Dày Cổ Dê

Chiều Dài Đầu Siết

Chiều Dài Đầu Siết

Chiều Cao Đầu Siết

Chiều Cao Đầu Siết

Chiều Rộng Đầu Siết

Chiều Rộng Đầu Siết

Size Bulong

Thương Hiệu

Vật Liệu

Đai Siết Ống

Đai Siết Ống

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 9-16mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 9-16mm

MPN: CLA21S09-16
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 2,591
100+ 1,943
500+ 1,684
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Tồn kho: 60 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống 10mm, Đầu Siết Pake

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống 10mm, Đầu Siết Pake

MPN: CLA21S10-PK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 3,575
100+ 2,681
500+ 2,324
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Tồn kho: 50 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 100-120mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 100-120mm

MPN: CLA21S100-120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 10,236
50+ 7,677
100+ 6,653
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Tồn kho: 18 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 12-20mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 12-20mm

MPN: CLA21S12-20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 2,720
100+ 2,040
500+ 1,768
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống 13mm, Đầu Siết Pake

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống 13mm, Đầu Siết Pake

MPN: CLA21S13-PK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 3,438
100+ 2,578
500+ 2,234
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Tồn kho: 27 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 140-160mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 140-160mm

MPN: CLA21S140-160
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,829
50+ 9,622
100+ 8,339
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 16-27mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 16-27mm

MPN: CLA21S16-27
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,347
100+ 4,760
200+ 4,126
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Tồn kho: 25 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 20-32mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 20-32mm

MPN: CLA21S20-32
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,479
100+ 4,859
200+ 4,211
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 23-38mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 23-38mm

MPN: CLA21S23-38
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,050
100+ 4,538
200+ 3,933
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 232-254mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 232-254mm

MPN: CLA21S232-254
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 19,690
25+ 14,768
50+ 12,799
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 30-44mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 30-44mm

MPN: CLA21S30-44
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,700
100+ 5,775
200+ 5,005
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 35-50mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 35-50mm

MPN: CLA21S35-50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,875
100+ 5,156
200+ 4,469
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 50-70mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 50-70mm

MPN: CLA21S50-70
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 9,625
50+ 7,219
100+ 6,256
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Tồn kho: 27 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 52-76mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 52-76mm

MPN: CLA21S52-76
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,700
100+ 5,775
200+ 5,005
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-80mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-80mm

MPN: CLA21S60-80
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 8,800
100+ 6,600
200+ 5,720
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 8-16mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 8-16mm

MPN: CLA21S8-16
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 2,462
100+ 1,846
500+ 1,600
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 80-100mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 80-100mm

MPN: CLA21S80-100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,375
50+ 9,281
100+ 8,044
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 85-100mm

Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 85-100mm

MPN: CLA22D100-S2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 25,038
25+ 22,034
50+ 20,531
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 90-120mm

Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 90-120mm

MPN: CLA22D120-S2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 27,026
25+ 23,783
50+ 22,161
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 100-125mm

Siết Cổ Dê Inox 304 Orbit Ống 100-125mm

MPN: CLA22D125-S2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 32,307
25+ 28,430
50+ 26,492
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Tồn kho: 132 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết