BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Đai siết Ống

Đai siết Ống

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 9-16mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 9-16mm

MPN: CLA21S09-16
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,100.00
>=50  (Cái) 2,325.00
>=250  (Cái) 2,015.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 10mm, Đầu Siết Pake

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 10mm, Đầu Siết Pake

MPN: CLA21S10-PK
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,300.00
>=50  (Cái) 2,475.00
>=250  (Cái) 2,145.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 100-120mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 100-120mm

MPN: CLA21S100-120
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 10,000.00
>=50  (Cái) 7,500.00
>=250  (Cái) 6,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 12-20mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 12-20mm

MPN: CLA21S12-20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,300.00
>=50  (Cái) 2,475.00
>=250  (Cái) 2,145.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 175 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 13mm, Đầu Siết Pake

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 13mm, Đầu Siết Pake

MPN: CLA21S13-PK
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,100.00
>=50  (Cái) 2,325.00
>=250  (Cái) 2,015.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 140-160mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 140-160mm

MPN: CLA21S140-160
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 16,300.00
>=50  (Cái) 12,225.00
>=250  (Cái) 10,595.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 16-27mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 16-27mm

MPN: CLA21S16-27
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 5,400.00
>=50  (Cái) 4,050.00
>=250  (Cái) 3,510.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 20-32mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 20-32mm

MPN: CLA21S20-32
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 5,500.00
>=50  (Cái) 4,125.00
>=250  (Cái) 3,575.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 23-38mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 23-38mm

MPN: CLA21S23-38
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 5,500.00
>=50  (Cái) 4,125.00
>=250  (Cái) 3,575.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 232-254mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 232-254mm

MPN: CLA21S232-254
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 37,500.00
>=50  (Cái) 28,125.00
>=250  (Cái) 24,375.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 30-44mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 30-44mm

MPN: CLA21S30-44
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 7,000.00
>=50  (Cái) 5,250.00
>=250  (Cái) 4,550.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 35-50mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 35-50mm

MPN: CLA21S35-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 6,300.00
>=50  (Cái) 4,725.00
>=250  (Cái) 4,095.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 50-70mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 50-70mm

MPN: CLA21S50-70
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 8,800.00
>=50  (Cái) 6,600.00
>=250  (Cái) 5,720.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ dê vặn vít Inox 201 Cho Ống Từ 52-76mm

Cổ dê vặn vít Inox 201 Cho Ống Từ 52-76mm

MPN: CLA21S52-76
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 7,000.00
>=50  (Cái) 5,250.00
>=250  (Cái) 4,550.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-100mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-100mm

MPN: CLA21S60-100
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 8,500.00
>=50  (Cái) 6,375.00
>=250  (Cái) 5,525.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-80mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-80mm

MPN: CLA21S60-80
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 8,000.00
>=50  (Cái) 6,000.00
>=250  (Cái) 5,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 8-16mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 8-16mm

MPN: CLA21S8-16
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,000.00
>=50  (Cái) 2,250.00
>=250  (Cái) 1,950.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 85-100mm

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 85-100mm

MPN: CLA22D100-S2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 26,400.00
>=25  (Cái) 19,800.00
>=125  (Cái) 17,160.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 90-120mm

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 90-120mm

MPN: CLA22D120-S2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 28,500.00
>=25  (Cái) 21,375.00
>=125  (Cái) 18,525.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 100-125mm

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 100-125mm

MPN: CLA22D125-S2
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  () 34,000.00
>=25  () 25,500.00
>=125  () 22,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 pcs

Tồn kho: 14 pcs có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)