BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đai Siết Ống

Đai Siết Ống

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 9-16mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 9-16mm

MPN: CLA21S09-16
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,410
50+ 2,558
250+ 2,217
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 10mm, Đầu Siết Pake

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 10mm, Đầu Siết Pake

MPN: CLA21S10-PK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,630
50+ 2,723
250+ 2,360
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 100-120mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 100-120mm

MPN: CLA21S100-120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 11,000
50+ 8,250
250+ 7,150
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 12-20mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 12-20mm

MPN: CLA21S12-20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,630
50+ 2,723
250+ 2,360
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 13mm, Đầu Siết Pake

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 13mm, Đầu Siết Pake

MPN: CLA21S13-PK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,410
50+ 2,558
250+ 2,217
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 27 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 140-160mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 140-160mm

MPN: CLA21S140-160
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,930
50+ 13,448
250+ 11,655
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 16-27mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 16-27mm

MPN: CLA21S16-27
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,940
50+ 4,455
250+ 3,861
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 70 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 20-32mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 20-32mm

MPN: CLA21S20-32
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,050
50+ 4,538
250+ 3,933
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 23-38mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 23-38mm

MPN: CLA21S23-38
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,050
50+ 4,538
250+ 3,933
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 232-254mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 232-254mm

MPN: CLA21S232-254
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 41,250
50+ 30,938
250+ 26,813
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 30-44mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 30-44mm

MPN: CLA21S30-44
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,700
50+ 5,775
250+ 5,005
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 35-50mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 35-50mm

MPN: CLA21S35-50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,930
50+ 5,198
250+ 4,505
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 15 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 50-70mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 50-70mm

MPN: CLA21S50-70
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,680
50+ 7,260
250+ 6,292
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 27 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Cổ dê vặn vít Inox 201 Cho Ống Từ 52-76mm

Cổ dê vặn vít Inox 201 Cho Ống Từ 52-76mm

MPN: CLA21S52-76
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,700
50+ 5,775
250+ 5,005
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-100mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-100mm

MPN: CLA21S60-100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,350
50+ 7,013
250+ 6,078
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-80mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-80mm

MPN: CLA21S60-80
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,800
50+ 6,600
250+ 5,720
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 8-16mm

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 8-16mm

MPN: CLA21S8-16
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,300
50+ 2,475
250+ 2,145
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 85-100mm

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 85-100mm

MPN: CLA22D100-S2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 20,819
25+ 18,320
125+ 17,071
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 90-120mm

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 90-120mm

MPN: CLA22D120-S2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 22,470
25+ 19,773
125+ 18,425
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 100-125mm

Cổ Dê Orbit Inox 304 Đường Kính Ống 100-125mm

MPN: CLA22D125-S2
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 26,862
25+ 23,639
125+ 22,027
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 pcs
Đặt hàng chẵn: 10 pcs

Tồn kho: 42 pcs có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết