BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Đường Kính Cán

Đường Kính Cán

Đường Kính Phay

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Phân Loại

Số Me Cắt

Vật Liệu

Thương Hiệu

Bao Gồm

Dao Phay

Dao Phay

Bộ mũi phay thẳng 6 chi tiết Bosch 2607017467

Mã sản phẩm: 2607017467
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 991,800 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Bộ mũi phay góc 6 chi tiết Bosch 2607017470

Mã sản phẩm: 2607017470
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 1,144,051 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Bộ mũi phay hỗn hợp 15 chi tiết Bosch 2607017473

Mã sản phẩm: 2607017473
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 2,540,399 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 2x6x6x50

Mã sản phẩm: CEX30200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 371,635 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 3x6x9x50

Mã sản phẩm: CEX30300
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 371,635 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 4x6x12x50

Mã sản phẩm: CEX30400
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 371,635 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 5x6x15x50

Mã sản phẩm: CEX30500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 371,635 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 6x6x18x60

Mã sản phẩm: CEX30600
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 371,635 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 8x8x20x60

Mã sản phẩm: CEX30800
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 720,940 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 10x10x30x75

Mã sản phẩm: CEX31000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 982,520 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 12x12x30x75

Mã sản phẩm: CEX31200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 1,441,880 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 3x3x9x50

Mã sản phẩm: CEXS30300
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 261,580 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 1.0xC6

Mã sản phẩm: E2401010
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 267,960 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 1.5xC6

Mã sản phẩm: E2401015
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 247,225 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 2.0xC6

Mã sản phẩm: E2401020
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 196,185 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 2.5xC6

Mã sản phẩm: E2401025
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 196,185 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 3xC6

Mã sản phẩm: E2401030
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 196,185 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 3.5xC8

Mã sản phẩm: E2401035
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 218,515 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 4.0xC8

Mã sản phẩm: E2401040
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 218,515 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 4.5xC8

Mã sản phẩm: E2401045
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 218,515 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.