BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Dao Phay

Dao Phay

Bộ mũi phay thẳng 6 chi tiết Bosch 2607017467

Bộ mũi phay thẳng 6 chi tiết Bosch 2607017467

MPN: 2607017467
Danh mục: Bộ Mũi Phay
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 913,499
2+ 867,825
4+ 822,150
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Bộ mũi phay góc 6 chi tiết Bosch 2607017470

Bộ mũi phay góc 6 chi tiết Bosch 2607017470

MPN: 2607017470
Danh mục: Bộ Mũi Phay
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,058,499
2+ 1,005,574
4+ 952,649
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Bộ mũi phay hỗn hợp 15 chi tiết Bosch 2607017473

Bộ mũi phay hỗn hợp 15 chi tiết Bosch 2607017473

MPN: 2607017473
Danh mục: Bộ Mũi Phay
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,348,999
2+ 2,231,550
4+ 2,114,100
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 2x6x6x50

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 2x6x6x50

MPN: CEX30200
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 324,500
3+ 308,275
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 3x6x9x50

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 3x6x9x50

MPN: CEX30300
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 324,500
3+ 308,275
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 4x6x12x50

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 4x6x12x50

MPN: CEX30400
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 324,500
3+ 308,275
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 5x6x15x50

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 5x6x15x50

MPN: CEX30500
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 324,500
3+ 308,275
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 6x6x18x60

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 6x6x18x60

MPN: CEX30600
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 324,500
3+ 308,275
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 8x8x20x60

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 8x8x20x60

MPN: CEX30800
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 629,200
2+ 597,740
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 10x10x30x75

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 10x10x30x75

MPN: CEX31000
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 856,900
2+ 814,055
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 12x12x30x75

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 12x12x30x75

MPN: CEX31200
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,258,400
2+ 1,195,480
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 3x3x9x50

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 3x3x9x50

MPN: CEXS30300
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 227,700
3+ 216,315
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 1.0xC6

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 1.0xC6

MPN: E2401010
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 234,300
5+ 222,585
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 1.5xC6

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 1.5xC6

MPN: E2401015
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 215,600
5+ 204,820
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 2.0xC6

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 2.0xC6

MPN: E2401020
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 171,600
5+ 163,020
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 2.5xC6

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 2.5xC6

MPN: E2401025
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 171,600
5+ 163,020
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 3xC6

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 3xC6

MPN: E2401030
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 171,600
5+ 163,020
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 3.5xC8

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 3.5xC8

MPN: E2401035
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 190,300
5+ 180,785
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 4.0xC8

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 4.0xC8

MPN: E2401040
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 190,300
5+ 180,785
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 4.5xC8

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 4.5xC8

MPN: E2401045
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 190,300
5+ 180,785
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày