BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Cán

Đường Kính Phay

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Phân Loại

Số Me Cắt

Vật Liệu

Thương Hiệu

Bao Gồm

Dao Phay

Dao Phay

Bộ mũi phay thẳng 6 chi tiết Bosch 2607017467

Bộ mũi phay thẳng 6 chi tiết Bosch 2607017467

MPN: 2607017467
Danh mục: Bộ Mũi Phay
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 913,499
2+ 867,825
4+ 822,149
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Bộ mũi phay góc 6 chi tiết Bosch 2607017470

Bộ mũi phay góc 6 chi tiết Bosch 2607017470

MPN: 2607017470
Danh mục: Bộ Mũi Phay
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,058,499
2+ 1,005,575
4+ 952,649
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Bộ mũi phay hỗn hợp 15 chi tiết Bosch 2607017473

Bộ mũi phay hỗn hợp 15 chi tiết Bosch 2607017473

MPN: 2607017473
Danh mục: Bộ Mũi Phay
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,348,999
2+ 2,231,550
4+ 2,114,099
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 2x6x6x50

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 2x6x6x50

MPN: CEX30200
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 371,635
3+ 345,621
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 3x6x9x50

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 3x6x9x50

MPN: CEX30300
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 371,635
3+ 345,621
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 4x6x12x50

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 4x6x12x50

MPN: CEX30400
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 371,635
3+ 345,621
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 5x6x15x50

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 5x6x15x50

MPN: CEX30500
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 371,635
3+ 345,621
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 6x6x18x60

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 6x6x18x60

MPN: CEX30600
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 371,635
3+ 345,621
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 8x8x20x60

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 8x8x20x60

MPN: CEX30800
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 720,940
2+ 670,474
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 10x10x30x75

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 10x10x30x75

MPN: CEX31000
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 982,520
2+ 913,744
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 12x12x30x75

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 12x12x30x75

MPN: CEX31200
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,441,880
2+ 1,340,949
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 3x3x9x50

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 3x3x9x50

MPN: CEXS30300
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 261,580
3+ 243,269
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 1.0xC6

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 1.0xC6

MPN: E2401010
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 267,960
5+ 249,203
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 1.5xC6

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 1.5xC6

MPN: E2401015
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 247,225
5+ 229,919
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 2.0xC6

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 2.0xC6

MPN: E2401020
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 196,185
5+ 182,452
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 2.5xC6

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 2.5xC6

MPN: E2401025
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 196,185
5+ 182,452
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 3xC6

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 3xC6

MPN: E2401030
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 196,185
5+ 182,452
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 3.5xC8

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 3.5xC8

MPN: E2401035
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 218,515
5+ 203,219
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 4.0xC8

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 4.0xC8

MPN: E2401040
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 218,515
5+ 203,219
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 4.5xC8

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 4.5xC8

MPN: E2401045
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 218,515
5+ 203,219
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày