BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Xuất Xứ

Vật Liệu

Thương Hiệu

Dao Phay

Dao Phay

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 2x6x6x50

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 2x6x6x50

MPN: CEX30200
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 279,600.00
>=3  (Mũi) 257,232.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 3x6x9x50

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 3x6x9x50

MPN: CEX30300
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 279,600.00
>=3  (Mũi) 257,232.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 4x6x12x50

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 4x6x12x50

MPN: CEX30400
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 279,600.00
>=3  (Mũi) 257,232.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 5x6x15x50

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 5x6x15x50

MPN: CEX30500
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 279,600.00
>=3  (Mũi) 257,232.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 6x6x18x60

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 6x6x18x60

MPN: CEX30600
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 279,600.00
>=3  (Mũi) 257,232.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 8x8x20x60

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 8x8x20x60

MPN: CEX30800
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 542,400.00
>=2  (Mũi) 499,008.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 10x10x30x75

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 10x10x30x75

MPN: CEX31000
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 739,200.00
>=2  (Mũi) 680,064.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 12x12x30x75

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 12x12x30x75

MPN: CEX31200
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 1,084,800.00
>=2  (Mũi) 998,016.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 3x3x9x50

Mũi phay nhôm CMTEC 3me không phủ 3x3x9x50

MPN: CEXS30300
Danh mục: Dao Phay Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 196,800.00
>=3  (Mũi) 181,056.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 1.0xC6

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 1.0xC6

MPN: E2401010
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 201,600.00
>=5  (Mũi) 185,472.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 1.5xC6

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 1.5xC6

MPN: E2401015
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 186,000.00
>=5  (Mũi) 171,120.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 2.0xC6

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 2.0xC6

MPN: E2401020
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 147,600.00
>=5  (Mũi) 135,792.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 2.5xC6

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 2.5xC6

MPN: E2401025
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 147,600.00
>=5  (Mũi) 135,792.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 3xC6

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 3xC6

MPN: E2401030
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 147,600.00
>=5  (Mũi) 135,792.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 3.5xC8

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 3.5xC8

MPN: E2401035
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 164,400.00
>=5  (Mũi) 151,248.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 4.0xC8

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 4.0xC8

MPN: E2401040
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 164,400.00
>=5  (Mũi) 151,248.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 4.5xC8

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 4.5xC8

MPN: E2401045
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 164,400.00
>=5  (Mũi) 151,248.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 5.0xC8

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 5.0xC8

MPN: E2401050
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 164,400.00
>=5  (Mũi) 151,248.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 5.5xC8

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 5.5xC8

MPN: E2401055
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 164,400.00
>=5  (Mũi) 151,248.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 6.0xC8

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 không phủ 6.0xC8

MPN: E2401060
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Mũi) 164,400.00
>=5  (Mũi) 151,248.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày